Vyhledávání

Vodní plochy

Obnova rybníčku v Bohnickém údolí

Obnova rybníčku v Bohnickém údolí

20.11.2018

Nový rybníček je navržen na místě bývalé čistírny odpadních vod v Bohnickém údolí. Jeho výstavbu jsme právě zahájili. Součástí projektu je také obnova Bohnického potoka v délce cca 160 m. 

Více »

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák

14.11.2018

Rybník Šeberák je zanesen více než 30 000 m3 sedimentu, který bude odtěžen. Ve východní příbřežní partii nádrže budou vybudovány ptačí ostrovy. Úpravou projde i výpustné zařízení a hráz rybníka.

Více »

Revitalizace Biologického rybníka pokračuje opravou hráze

Revitalizace Biologického rybníka pokračuje opravou hráze

14.11.2018

Revitalizace Biologického rybníka v Horních Počernicích právě vstupuje to své druhé etapy. Rybník byl odbahněn a nyní začínají práce na jeho kompletní rekonstrukci. 

Více »

Milíčovský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce

Milíčovský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce

31.10.2018

Milíčovský rybník v Újezdu u Průhonic, patřící do přírodní památky Milíčovský les a rybníky, čeká odbahnění a celková rekonstrukce. V průběhu listopadu bude rybník nastružkován, aby bahno lépe...

Více »

Nový rybářský revír Kotlářka

Nový rybářský revír Kotlářka

19.10.2018

Začátkem letošního podzimu připravuje Český rybářský svaz pro pražské rybáře zpestření sportovního rybolovu v Praze.

Více »

Začínají každoroční podzimní výlovy pražských rybníků

Začínají každoroční podzimní výlovy pražských rybníků

25.09.2018

S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letošní pražské výlovy budou zahájeny již tuto sobotu na rybníce Euklidova v Petrovicích a v polovině listopadu je ukončí výlov rybníka Kajetánka na Břevnově.

Více »

Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje

Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje

18.09.2018

Oplocené areály s betonovými nádržemi na vodu, které se nachází po celé Praze, nelze přehlédnout. Jedná se o takzvané dešťové usazovací nádrže (DUN), které jsou velmi důležité pro čistotu vody v...

Více »

Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě

Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě

30.08.2018

U severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána právě vzniká nový pražský rybník Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška a propojen tak s rybníkem Ve Hvězdě. U...

Více »

Odbahnění Olšanského rybníka je dokončeno a začíná oprava

Odbahnění Olšanského rybníka je dokončeno a začíná oprava

28.08.2018

Olšanský rybník a Nový rybník pod Šeberovem byly v letošním roce zbaveny letitých nánosů bahna. Odbahnění těchto rybníků bylo jakousi nultou etapou celkové revitalizace rybníka Šeberák, nad kterým se...

Více »

Horké počasí láká k vodě

Horké počasí láká k vodě

26.07.2018

Kam se můžeme jít v pražské přírodě vykoupat? Mezi nejoblíbenější pražská koupaliště patří tradičně Hostivařská přehrada, která má sice vodu nazelenalou, ale je to díky výskytu zelených řas, nikoli...

Více »

Revitalizace rybníka V Mydlinkách

Revitalizace rybníka V Mydlinkách

11.06.2018

Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Městské části Praha – Královice. Rybník je zabahněn 2 000 m3 sedimentu, což výrazně omezuje fungování vodního ekosystému. Břehy...

Více »

Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují

Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují

18.04.2018

Po zimní přestávce opět zahajujeme práce na zcela novém pražském rybníce Lipiny v Modřanech. V tuto chvíli bagry ještě modelují břehy, ale za pár dní se pustí do práce i kameníci. Pokud vše půjde...

Více »

Zličínské jezero Hliník čeká očistná kúra

Zličínské jezero Hliník čeká očistná kúra

23.02.2018

Severozápadně od zličínského nádraží se nachází vodní plocha nazývaná jezero Hliník. V loňském roce hlavní město Praha jezero koupilo od soukromých majitelů  a nyní Hliník čeká na své zvelebení. Tím...

Více »

U Obory Hvězda vzniká další kousek přírody

U Obory Hvězda vzniká další kousek přírody

03.01.2018

Ještě koncem roku 2016 se u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána, nacházelo zarostlé neprostupné území bývalé zahrádkářské kolonie plné skládek a odpadů. Nyní je zde...

Více »

Po dvou letech prací se konečně napouští nový pražský rybník Kotlářka

Po dvou letech prací se konečně napouští nový pražský rybník Kotlářka

06.12.2017

Po téměř dvouleté práci si pražští vodohospodáři dají pod stromeček napuštění nového pražského rybníka pod lesoparkem Na Cibulce. Nový rybník vznikl na místě stávající suché „uklidňovací“ nádrže před...

Více »

Podzimní výlovy pražských rybníků

Podzimní výlovy pražských rybníků

26.09.2017

Jako každý rok i letos přichází s měsícem září období tradičních podzimních výlovů pražských nádrží. Letošní podzim sloví rybáři Českého rybářského svazu  na území Prahy celkem 27 rybníků. Sezónu...

Více »

Stromovka má na léto novou fontánu

Stromovka má na léto novou fontánu

29.06.2017

Po opravě kašny nedaleko Šlechtovy restaurace má Stromovka další nový vodní prvek. Tím je fontána na nově vybudovaném rybníku. Nejhezčí pohled na fontánu je z krátkého dřevěného mola vedoucího na...

Více »

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

22.06.2017

Akce „kulový blesk“ – tak by se daly nazvat červnové práce na rybníčcích ve Stromovce. Zatímco v jedné části rybníků se z vody odstraňovaly zelené vláknité řasy, na opačném konci jsme vysazovali nové...

Více »

Pastva krav na Čihadlech

Pastva krav na Čihadlech

05.06.2017

Vlhké louky, které v Praze můžete spatřit např. v oblasti Čihadel, bývaly historicky koseny, spásány hovězím dobytkem nebo se seč a spásání vzájemně doplňovaly. Odbor ochrany prostředí MHMP, který má...

Více »

Stromovka má novou kašnu

Stromovka má novou kašnu

16.05.2017

Královská obora Stromovka si stále zvyká na své nové rybníky a další novinkou je právě opravená kamenná kašna. Kašna ze sliveneckého mramoru byla vybudována začátkem 19. století a sloužila k napájení...

Více »

Odbahnění Libockého rybníka

Odbahnění Libockého rybníka

28.03.2017

Libocký rybník je v současné době zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Vypuštěn a sloven byl již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu započaly práce...

Více »

Revitalizace území zahrádek v Liboci

Revitalizace území zahrádek v Liboci

11.01.2017

Stěžejním prvkem revitalizace je výstavba dvou vodních ploch vedle Litovicko-Šáreckého potoka a vyčištění a úprava koryta. 

Více »

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

14.11.2016

Odpovězte na deset jednoduchých otázek v naší anketě, a pomozte nám tak zlepšit využívání Hostivařské přehrady. Anketa má pomoci zjistit, jak je v současné době Hostivařská přehrada využívána, a to...

Více »

Stavíme nový rybník pod lesem Na Cibulce

Stavíme nový rybník pod lesem Na Cibulce

06.10.2016

Na jaře byla v prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce zahájena výstavba zcela nového rybníka. Území suché nádrže, která se nachází nedaleko romantického lesoparku Na Cibulce, bylo...

Více »

Revitalizace území Lítožnických rybníků

Revitalizace území Lítožnických rybníků

12.08.2016

Rybník V Mejtě získalo v roce 2015 hl. m. Praha od městské části Dubeč. Vzhledem k jeho havarijnímu stavu byl rybník ihned zařazen do projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží".

Více »

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

09.06.2016

Retenční nádrž Nebušice se nachází v úzkém údolí Nebušického potoka v severozápadní části Prahy. Nádrž nyní slouží zejména k předčištění dešťových vod, které jsou do ní svedeny z nedalekého areálu...

Více »

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

08.02.2016

Území, kde v průběhu roku 2016 vyroste nový pražský rybník, se nachází na levém břehu Rokytky v katastrálním území Praha Vysočany a Hloubětín. Dříve bývala tato oblast zahrádkářskou kolonií. V...

Více »

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

18.01.2016

Území suché nádrže Interlov, na samém okraji Kunratického lesa, má v současné době pouze jeden účel a tím je protipovodňová ochrana. Cílem revitalizace, která byla zahájena letos v lednu, je proto...

Více »

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

01.12.2015

V rámci realizace protipovodňových opatření na Rokytce byly v letošním roce zahájeny práce na odstranění objektů kynologického cvičiště a likvidaci navážky. 

Více »

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

01.12.2015

Rozsáhlou opravou prošly všechny stávající rybníky a byly zahájeny práce na výstavbě několika zcela nových vodních ploch. Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle plánu by měly být dokončeny v prosinci...

Více »

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

10.11.2015

Území pod Hořejším rybníkem bylo ještě donedávna rájem bezdomovců, místem skládek a zcela jistě nepatřilo mezi atraktivní a cenné pražské lokality. Nyní však okolí Hořejšího rybníka dostává novou...

Více »

Nahoru

 

 

© Hlavní město Praha, 2013