Vyhledávání

Vodní plochy

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

22.06.2017

Akce „kulový blesk“ – tak by se daly nazvat červnové práce na rybníčcích ve Stromovce. Zatímco v jedné části rybníků se z vody odstraňovaly zelené vláknité řasy, na opačném konci jsme vysazovali nové...

Více »

Pastva krav na Čihadlech

Pastva krav na Čihadlech

05.06.2017

Vlhké louky, které v Praze můžete spatřit např. v oblasti Čihadel, bývaly historicky koseny, spásány hovězím dobytkem nebo se seč a spásání vzájemně doplňovaly. Odbor ochrany prostředí MHMP, který má...

Více »

Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci

Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci

30.05.2017

V současné době finišujeme revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a jezem Marcela. Revitalizace byla zahájena v únoru tohoto roku.

Více »

Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči

Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči

25.05.2017

V květnu 2017 byla na Botiči odbahněna zdrž Záběhlického jezu. Zdrž byla naposledy vyčištěna v rámci opravy jezu v roce 2004. V průběhu let, a především při povodních v roce 2013, byla zdrž zanesena...

Více »

Stromovka má novou kašnu

Stromovka má novou kašnu

16.05.2017

Královská obora Stromovka si stále zvyká na své nové rybníky a další novinkou je právě opravená kamenná kašna. Kašna ze sliveneckého mramoru byla vybudována začátkem 19. století a sloužila k napájení...

Více »

Odbahnění Libockého rybníka

Odbahnění Libockého rybníka

28.03.2017

Libocký rybník je v současné době zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Vypuštěn a sloven byl již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu započaly práce...

Více »

Revitalizace Libušského potoka v Lipinách

Revitalizace Libušského potoka v Lipinách

15.03.2017

V současné době zahajujeme v Lipinách na Libušském potoce výstavbu nového rybníka. Společně s výstavbou nové vodní plochy bude upraveno i okolí. Odvezou se historické navážky, terén se urovná a...

Více »

Revitalizace potoka Brusnice

Revitalizace potoka Brusnice

26.01.2017

Potok Brusnice zůstává na své cestě od pramene k Vltavě po většinu času skrytý v zatrubnění a jen místy vystupuje na povrch. Poprvé ho můžeme spatřit u pramene Vojtěška, odkud je veden pod zemí až do...

Více »

Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa

Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa

18.01.2017

V současné době zahajujeme revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a přírodní památkou meandry Botiče. Největším přínosem této úpravy bude zpřístupnění nyní zahloubeného koryta pro...

Více »

Revitalizace území zahrádek v Liboci

Revitalizace území zahrádek v Liboci

11.01.2017

Stěžejním prvkem revitalizace je výstavba dvou vodních ploch vedle Litovicko-Šáreckého potoka a vyčištění a úprava koryta. 

Více »

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

14.11.2016

Odpovězte na deset jednoduchých otázek v naší anketě, a pomozte nám tak zlepšit využívání Hostivařské přehrady. Anketa má pomoci zjistit, jak je v současné době Hostivařská přehrada využívána, a to...

Více »

Výstavba nového rybníka pod lesem Na Cibulce pokračuje

Výstavba nového rybníka pod lesem Na Cibulce pokračuje

06.10.2016

Na jaře byla v prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce zahájena výstavba zcela nového rybníka. Území suché nádrže, která se nachází nedaleko romantického lesoparku Na Cibulce, bylo...

Více »

Odbahnění a revitalizace Biologického rybníka v Horních Počernicích

Odbahnění a revitalizace Biologického rybníka v Horních Počernicích

26.09.2016

Biologický rybník získalo v roce 2016 hl. m. Praha od městské části Horní Počernice a vzhledem k jeho špatnému stavu a silnému zabahnění byl rybník ihned zařazen do projektu "Obnova a revitalizace...

Více »

Louky v Šáreckém údolí rozkvetly

Louky v Šáreckém údolí rozkvetly

21.09.2016

Praha se může pyšnit další botanickou zajímavostí. Na loukách podél Litovicko-Šáreckého potoka, v místě, kde byla v roce 2013 provedena rozsáhlá revitalizace, vykvetly desítky ocúnů jesenních. 

Více »

Workout fitness

Workout fitness

07.09.2016

Od konce srpna se mohou návštěvníci dvou pražských lesoparků (les Vinice a les Pod Cihelnou) setkat s novými workout fitness hřišti.

Více »

Revitalizace území Lítožnických rybníků

Revitalizace území Lítožnických rybníků

12.08.2016

Rybník V Mejtě získalo v roce 2015 hl. m. Praha od městské části Dubeč. Vzhledem k jeho havarijnímu stavu byl rybník ihned zařazen do projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží".

Více »

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

09.06.2016

Retenční nádrž Nebušice se nachází v úzkém údolí Nebušického potoka v severozápadní části Prahy. Nádrž nyní slouží zejména k předčištění dešťových vod, které jsou do ní svedeny z nedalekého areálu...

Více »

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

08.02.2016

Území, kde v průběhu roku 2016 vyroste nový pražský rybník, se nachází na levém břehu Rokytky v katastrálním území Praha Vysočany a Hloubětín. Dříve bývala tato oblast zahrádkářskou kolonií. V...

Více »

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

18.01.2016

Území suché nádrže Interlov, na samém okraji Kunratického lesa, má v současné době pouze jeden účel a tím je protipovodňová ochrana. Cílem revitalizace, která byla zahájena letos v lednu, je proto...

Více »

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

01.12.2015

V rámci realizace protipovodňových opatření na Rokytce byly v letošním roce zahájeny práce na odstranění objektů kynologického cvičiště a likvidaci navážky. 

Více »

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

01.12.2015

Rozsáhlou opravou prošly všechny stávající rybníky a byly zahájeny práce na výstavbě několika zcela nových vodních ploch. Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle plánu by měly být dokončeny v prosinci...

Více »

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

10.11.2015

Území pod Hořejším rybníkem bylo ještě donedávna rájem bezdomovců, místem skládek a zcela jistě nepatřilo mezi atraktivní a cenné pražské lokality. Nyní však okolí Hořejšího rybníka dostává novou...

Více »

Nahoru

 

 

© Hlavní město Praha, 2013