Vyhledávání

Potoky

Revitalizace zakrytí Motolského potoka

Revitalizace zakrytí Motolského potoka

22.05.2024

Projekt revitalizace řeší havarijní stav zakrytí Motolského potoka v lokalitě Buďánka. Jeho součástí bude otevření koryta potoka a oprava opěrných zdí.

Více »

Revitalizace Pitkovického potoka

Revitalizace Pitkovického potoka

22.05.2024

Koryto Pitkovického potoka v Benicích bylo zpevněno již v minulosti, aby mohly být co nejvíce využity okolní pozemky. Tato historická opevnění však dnes již dosloužila, a je proto nutné provést...

Více »

Oprava opevnění koryta Botiče

Oprava opevnění koryta Botiče

21.05.2024

Zahájili jsme opravu opevnění dna koryta Botiče v Nuslích v délce 150 metrů.

Více »

Dokončili jsme opravu břehu Říčanky v Dubči

Dokončili jsme opravu břehu Říčanky v Dubči

20.05.2024

Původní nábřežní zeď byla zcela podemletá a hrozilo její zřícení. Nyní je nová zeď obložená čedičem a část břehu byla vyskládána z balvanité rovnaniny. Zajímavostí je instalace dvou kapes do...

Více »

Revitalizace Jinonického potoka

Revitalizace Jinonického potoka

16.05.2024

Zahájili jsme revitalizaci Jinonického potoka v Prokopském údolí. Napřímené koryto od suchou nádrží N4 Jinonice se změní v přirozený meandrující potok s tůněmi.

Více »

Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

09.04.2024

Betonové dno Dalejského potoka na soutoku s Vltavou bylo vybouráno a znovu vyskládáno z balvanité rovnaniny. Přímo na soutoku vzniklo také několik tůní a proudné úseky, které slouží jako trdliště,...

Více »

Revitalizace Rokytky v Hloubětíně

Revitalizace Rokytky v Hloubětíně

20.03.2024

Připravujeme revitalizaci Rokytky v Hloubětíně. Jejím cílem je uvolnění břehů, vytvoření nových meandrů a podpora přírodního vzhledu potoka. Projekt zahrnuje také zbudování štěrkových ostrovů a...

Více »

Oprava koryta Říčanského potoka

Oprava koryta Říčanského potoka

20.03.2024

Zahajujeme opravu zdi opevňující levý břeh Říčanky v Dubči v ulici Na Ostrově. Původní kamenná nábřežní zeď se nachází v havarijním stavu, proto bude zbourána a nahrazena novou betonovou zdí...

Více »

Revitalizace Dalejského potoka

Revitalizace Dalejského potoka

13.12.2023

Vybetonované koryto Dalejského potoka na soutoku s Vltavou se promění v trdliště, kde se budou moci rozmnožovat ryby z Vltavy. Betony nahradí členitá balvanitá rovnanina se soustavou hlubších tůní a...

Více »

Havarijní oprava opevnění koryta Botiče

Havarijní oprava opevnění koryta Botiče

14.09.2023

Botič mezi ulicí Na Folimance a Sekaninova a stávajícím železničním mostem projde v průběhu letošního podzimu opravou. V rámci oprav bude odstraněno narušené opevnění dna a nahradí jej kamenná dlažba...

Více »

Revitalizace Vesteckého potoka

Revitalizace Vesteckého potoka

08.09.2023

Revitalizace Vesteckého potoka začne u rybníka Šeberák a promění koryto potoka v délce 502 metrů. Je rozdělena na čtyři části, z nichž každá projde různou úpravou.

Více »

Revitalizace Běchovického potoka

Revitalizace Běchovického potoka

25.07.2023

Nová revitalizace začíná na soutoku Běchovického potoka s Mlýnskou strouhou a končí na soutoku s Rokytkou. V novém korytě se budou střídat brody a tůně. Okolí koryta bude sníženo tak, že zde vznikne...

Více »

Oprava koryta Kunratického potoka

Oprava koryta Kunratického potoka

28.04.2023

V Braníku a v Krči bylo koryto Kunratického potoka ve 20. století narovnáno, prohloubeno a zregulováno. Kyneta koryta byla vystavěna z betonových žlabovek a berma se svahy dlažbou do betonu. Vlivem...

Více »

Oprava opevnění Branického potoka

Oprava opevnění Branického potoka

27.01.2023

 V rámci revitalizace bude koryto potoka stabilizováno kamennými prahy a těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Koryto tak bude stabilizované, mělčí, příčně a podélně diverzifikované, což ocení...

Více »

Revitalizace usazovací nádržky Lysolaje

Revitalizace usazovací nádržky Lysolaje

26.01.2023

 Sedimentační nádržka nad ulicí Starodvorská v Lysolajích sloužila jako jakýsi lapač splavenin před 130 metrů dlouhým zaklenutím Lysolajského potoka. Důvodem pro revitalizaci je jednak snaha městské...

Více »

 Otevřeli jsme další část Litovicko-Šáreckého potoka

Otevřeli jsme další část Litovicko-Šáreckého potoka

05.01.2023

Další část Litovicko-Šáreckého potoka, která od 60. let 20. století teče v trubkách, je opět na povrchu. Nad Oborou Hvězda mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská jsme dokončili revitalizaci, která...

Více »

Zahajujeme revitalizaci pod Džbánem

Zahajujeme revitalizaci pod Džbánem

31.05.2022

 Revitalizaci tohoto úseku Litovicko-Šáreckého potoka vyvolal zejména nevyhovující stav cesty a dřevěného mostku. Potok se přeloží do přilehlé louky a původní dřevěný mostek nahradí nový kamenný...

Více »

Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích

Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích

28.02.2022

 Další úprava tohoto nejvýznamnějšího pražského potoka bude spočívat v rozšíření koryta Botiče odtěžením jeho levého břehu a ve zpevnění erodovaných partií břehů těžkou balvanitou rovnaninou –...

Více »

Říčanský potok a Rokytka po požáru v Uhříněvsi

Říčanský potok a Rokytka po požáru v Uhříněvsi

16.08.2021

 Průběžné informace o stavu kvality vody na Říčanském potoce a Rokytce

Více »

Úprava Branického potoka je dokončena

Úprava Branického potoka je dokončena

08.04.2021

 Branický potok prošel v uplynulých týdnech revitalizací. Původně zahloubený potok se nyní mělce vine a je opevněn kamennými příčnými prahy. Tato úprava omezí zanášení Branického rybníka a směrově i...

Více »

Zahájili jsme revitalizaci Rokytky v Kyjích

Zahájili jsme revitalizaci Rokytky v Kyjích

15.06.2020

 Koryto Rokytky v Kyjích rozšiřujeme a zpevňujeme, aby se snížilo riziko povodní při prudkých deštích. Potok obklopí ekologická berma určená k rozlivu vody a koryto bude členitější, což ocení vodní...

Více »

Revitalizace Lipanského potoka II. etapa

16.03.2020

 Lipanský potok byl, podobně jako většina potoků v Čechách, v minulosti upraven a přeložen na okraj zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Kde je to možné, snažíme se v rámci projektu Potoky pro...

Více »

Zahajujeme opravu koryta Botiče v Michli

Zahajujeme opravu koryta Botiče v Michli

16.05.2019

Botič je nejdelším pražským potokem. Jeho koryto bylo v zastavěné části města již od 19. století postupně zregulováno až do dnešní podoby. Při pozdějších úpravách ve 2. polovině 20. století byly pro...

Více »

Nové stromy k pražským potokům a rybníkům

Nové stromy k pražským potokům a rybníkům

30.04.2019

Jako každé jaro přibude k pražským potokům a rybníkům několik stovek stromů. Nejčastěji se vysazuje vrba, olše, javor mléč i babyka, dub, jasan, střemcha a jilm.

Více »

Revitalizace Jinočanského potoka

Revitalizace Jinočanského potoka

16.04.2019

Jinočanský potok v Řeporyjích u nádraží se brzy změní k nepoznání. Minulý týden jsme totiž zahájili celkovou revitalizace potoka. 

Více »

Revitalizace území při pravém břehu Zátišského potoka

Revitalizace území při pravém břehu Zátišského potoka

12.03.2019

Území na prvém břehu Zátišského potoka podél ulice V Mokřinách v Hodkovičkách se dlouhodobě nachází v neudržovaném stavu. V roce 2018 získal tento pozemek do své správy odbor ochrany prostředí...

Více »

Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka

Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka

12.09.2018

Vytvoříme 15 m širokou bermu, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity.

Více »

Oprava mostů v Kunratickém lese

Oprava mostů v Kunratickém lese

12.09.2018

V rámci revitalizace Kunratického potoka budou kompletně rekonstruovány i mosty, které budou držet styl historických klenutých mostů díky jejich obložení kamenem.

Více »

Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická

Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická

29.08.2018

Revitalizace je rozdělena na dvě části. V prvním otevřeném úseku bude vybouráno původní betonové opevnění koryta a bude nahrazeno těžkou balvanitou rovnaninou.

Více »

Oprava měřících stanic na potocích pokračuje

Oprava měřících stanic na potocích pokračuje

28.08.2018

V minulých letech byly postupně opravovány a vylepšovány měřící (limnigrafické) stanice na pražských potocích. 

Více »

Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny

Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny

28.05.2018

V loňském roce jsme dokončili několik velkých revitalizací na pražských potocích i nádržích, jejichž součástí jsou také výsadby dřevin i vlhkomilných rostlin. Mladé rostlinky právě zakořeňují v...

Více »

Oprava Dalejského potoka v Hlubočepích

Oprava Dalejského potoka v Hlubočepích

09.05.2018

Koryto Dalejského potoka v Hlubočepích je na mnoha místech opevněno více jak 100 let starými nábřežními zdmi. Většina těchto staveb se však v současné době nachází v havarijním stavu a je potřeba...

Více »

Zahajujeme revitalizaci Prokopského potoka v Jinonicích

Zahajujeme revitalizaci Prokopského potoka v Jinonicích

23.04.2018

Prokopský potok, stejně jako většinu pražských potoků, v minulých letech postihlo rozsáhlé narovnávání a úpravy koryta. Napřímení koryta Prokopského potoka vedlo ke zvýšení spádu a k erozi dna. Z...

Více »

Nové stromy k pražským potokům a nádržím

Nové stromy k pražským potokům a nádržím

04.04.2018

V loňském roce jsme dokončili několik velkých revitalizačních akcí, a protože se konečně ukázalo jaro, můžeme provést i dokončovací práce. Tyto práce zahrnují zejména osetí okolí staveb trávou a...

Více »

Revitalizace Říčanského potoka v Dubči

Revitalizace Říčanského potoka v Dubči

23.01.2018

Zkapacitnění a revitalizace koryta Říčanského potoka v Dubči podél ulice Mikova je akce, která pokračuje ve zlepšování protipovodňové ochrany a navazuje na již provedená opatření. Cílem projektu je...

Více »

Mariánská studánka je celá v novém

Mariánská studánka je celá v novém

20.12.2017

Právě v těchto dnech dokončili kameníci celkovou rekonstrukci jedné z nejznámějších a zároveň nejvydatnějších pražských studánek. Na počátku října 2017 se studánka nacházela ve velmi zanedbaném...

Více »

Poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka v Řeporyjích je dokončena

Poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka v Řeporyjích je dokončena

12.12.2017

Postupná rekonstrukce nábřežních zdí a revitalizace koryta Dalejského potoka v Řeporyjích probíhá už od roku 2013. Potok byl zde totiž na mnoha místech opevněn více jak 100 let starými nábřežními...

Více »

V Řeporyjích probíhá poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka

V Řeporyjích probíhá poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka

01.11.2017

Koryto Dalejského potoka v Řeporyjích bylo na mnoha místech opevněno více jak sto let starými nábřežními zdmi, které se nacházely v havarijním stavu a bylo třeba provést jejich opravu. V letošním...

Více »

Oprava Mariánské studánky

Oprava Mariánské studánky

16.10.2017

Mariánská studánka, jako mnoho dalších pražských studánek, je v zanedbaném stavu. Voda vytéká z plastové ulomené trubky na rozpadlou dřevěnou podlážku a okolí působí velice neutěšeným dojmem....

Více »

Oprava koryta Mariánskolázeňského potoka

Oprava koryta Mariánskolázeňského potoka

11.10.2017

Mariánskolázeňský potok je levostranným přítokem Vltavy. Pramení v Chuchelském háji u kapličky a teče kolem kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli. Jeho délka je 0,6 km a je považován za...

Více »

Mostky a zídky na Kunratickém potoce čekají opravy

Mostky a zídky na Kunratickém potoce čekají opravy

12.09.2017

Břehy Kunratického potoka v Kunratickém lese byly v minulosti na mnoha místech opevněny kamennými zídkami a překlenuty mostky, které jsou dnes značně poškozené a vzhledem k jejich špatnému založení i...

Více »

Sedlecké údolí se mění k nepoznání

Sedlecké údolí se mění k nepoznání

08.08.2017

Ještě před rokem a půl bylo celé Sedlecké údolí hustě zarostlé křovím i pichlavými akáty a rozhodně nelákalo k procházce. Územím protékala zapáchající rozpadlá strouha, do níž přitékala voda z...

Více »

Potok Brusnice se vrací z trubek na povrch

Potok Brusnice se vrací z trubek na povrch

26.07.2017

Zahájili jsme dlouho připravovanou revitalizaci potoka Brusnice podél Patočkovy ulice na Břevnově. Potok se tak po dlouhých letech opět vrátí na povrch a stane se součástí několika zelených ploch....

Více »

Nová aplikace hlídá povodně i sucho

Nová aplikace hlídá povodně i sucho

28.06.2017

Pražské potoky jsou nejen vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale mohou být i zdrojem velkých nepříjemností, zejména při povodních. Povodně na malých potocích jsou specifické tím, že jsou...

Více »

Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci

Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci

30.05.2017

V současné době finišujeme revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a jezem Marcela. Revitalizace byla zahájena v únoru tohoto roku.

Více »

Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči

Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči

25.05.2017

V květnu 2017 byla na Botiči odbahněna zdrž Záběhlického jezu. Zdrž byla naposledy vyčištěna v rámci opravy jezu v roce 2004. V průběhu let, a především při povodních v roce 2013, byla zdrž zanesena...

Více »

Revitalizace Libušského potoka v Lipinách

Revitalizace Libušského potoka v Lipinách

15.03.2017

V současné době zahajujeme v Lipinách na Libušském potoce výstavbu nového rybníka. Společně s výstavbou nové vodní plochy bude upraveno i okolí. Odvezou se historické navážky, terén se urovná a...

Více »

Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa

Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa

18.01.2017

V současné době zahajujeme revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a přírodní památkou meandry Botiče. Největším přínosem této úpravy bude zpřístupnění nyní zahloubeného koryta pro...

Více »

Zhoršená kvalita vody v Rokytce

Zhoršená kvalita vody v Rokytce

17.08.2016

V několika posledních týdnech bylo možné vizuálně pozorovat zhoršenou kvalitu vody v Říčanském potoce a na Rokytce.

Více »

Revitalizace Sedleckého údolí - úprava bývalého Sedleckého potoka

Revitalizace Sedleckého údolí - úprava bývalého Sedleckého potoka

12.08.2016

Sedlecké údolí bylo ještě nedávno zapomenutou a téměř neprostupnou částí pražské zeleně. V posledních letech se ale toto území začíná zásadně měnit.

Více »

Revitalizace Jinonického potoka pokračuje

Revitalizace Jinonického potoka pokračuje

18.05.2016

Historický vodojem a vodovod v ulici Na Pomezí sloužil kdysi jako zdroj vody pro Jinonický zámek a soustavu Jinonických rybníků (Panský, Jinonický a Butovický). V průběhu let však přestal fungovat a...

Více »

Práce na úpravách limnigrafických stanic byly zahájeny

Práce na úpravách limnigrafických stanic byly zahájeny

26.04.2016

V polovině dubna 2016 byly zahájeny práce na úpravách šesti limnigrafických stanic.

Více »

Nahoru

 

 

© Hlavní město Praha, 2013