Vyhledávání

Aktuality

Revitalizace zakrytí Motolského potoka

Revitalizace zakrytí Motolského potoka

22.05.2024

Projekt revitalizace řeší havarijní stav zakrytí Motolského potoka v lokalitě Buďánka. Jeho součástí bude otevření koryta potoka a oprava opěrných zdí.

Více »

Revitalizace Pitkovického potoka

Revitalizace Pitkovického potoka

22.05.2024

Koryto Pitkovického potoka v Benicích bylo zpevněno již v minulosti, aby mohly být co nejvíce využity okolní pozemky. Tato historická opevnění však dnes již dosloužila, a je proto nutné provést...

Více »

Oprava opevnění koryta Botiče

Oprava opevnění koryta Botiče

21.05.2024

Zahájili jsme opravu opevnění dna koryta Botiče v Nuslích v délce 150 metrů.

Více »

Dokončili jsme opravu břehu Říčanky v Dubči

Dokončili jsme opravu břehu Říčanky v Dubči

20.05.2024

Původní nábřežní zeď byla zcela podemletá a hrozilo její zřícení. Nyní je nová zeď obložená čedičem a část břehu byla vyskládána z balvanité rovnaniny. Zajímavostí je instalace dvou kapes do...

Více »

Revitalizace Jinonického potoka

Revitalizace Jinonického potoka

16.05.2024

Zahájili jsme revitalizaci Jinonického potoka v Prokopském údolí. Napřímené koryto od suchou nádrží N4 Jinonice se změní v přirozený meandrující potok s tůněmi.

Více »

Napouštíme Prokopské jezírko

Napouštíme Prokopské jezírko

11.04.2024

Téměř po 9 měsících prací začalo napouštění Prokopského jezírka. Jezírko bylo odbahněno a ze dna byly odtěženy části skal a kamení, které do jezírka napadaly z okolních stěn. Jezírko dostalo nové...

Více »

Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

Revitalizace Dalejského potoka je dokončena

09.04.2024

Betonové dno Dalejského potoka na soutoku s Vltavou bylo vybouráno a znovu vyskládáno z balvanité rovnaniny. Přímo na soutoku vzniklo také několik tůní a proudné úseky, které slouží jako trdliště,...

Více »

Revitalizace Rokytky v Hloubětíně

Revitalizace Rokytky v Hloubětíně

20.03.2024

Připravujeme revitalizaci Rokytky v Hloubětíně. Jejím cílem je uvolnění břehů, vytvoření nových meandrů a podpora přírodního vzhledu potoka. Projekt zahrnuje také zbudování štěrkových ostrovů a...

Více »

Oprava koryta Říčanského potoka

Oprava koryta Říčanského potoka

20.03.2024

Zahajujeme opravu zdi opevňující levý břeh Říčanky v Dubči v ulici Na Ostrově. Původní kamenná nábřežní zeď se nachází v havarijním stavu, proto bude zbourána a nahrazena novou betonovou zdí...

Více »

Jarní výlovy pražských rybníků

Jarní výlovy pražských rybníků

23.02.2024

V průběhu letošního jara sloví rybáři Českého rybářského svazu na území Prahy jedenáct rybníků. 

Více »

Revitalizace Dalejského potoka

Revitalizace Dalejského potoka

13.12.2023

Vybetonované koryto Dalejského potoka na soutoku s Vltavou se promění v trdliště, kde se budou moci rozmnožovat ryby z Vltavy. Betony nahradí členitá balvanitá rovnanina se soustavou hlubších tůní a...

Více »

Havarijní oprava opevnění koryta Botiče

Havarijní oprava opevnění koryta Botiče

14.09.2023

Botič mezi ulicí Na Folimance a Sekaninova a stávajícím železničním mostem projde v průběhu letošního podzimu opravou. V rámci oprav bude odstraněno narušené opevnění dna a nahradí jej kamenná dlažba...

Více »

Začínají každoroční podzimní výlovy

Začínají každoroční podzimní výlovy

13.09.2023

S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letos se sloví celkem 43 vodních ploch. Výlovy zahájí retenční nádrž Brouček v Jinonicích a v listopadu je ukončí výlov rybníka Kajetánka na Břevnově.

Více »

Revitalizace Vesteckého potoka

Revitalizace Vesteckého potoka

08.09.2023

Revitalizace Vesteckého potoka začne u rybníka Šeberák a promění koryto potoka v délce 502 metrů. Je rozdělena na čtyři části, z nichž každá projde různou úpravou.

Více »

Revitalizace rybníka Bubec

Revitalizace rybníka Bubec

16.08.2023

Rybník Bubec je ve velmi špatném stavu a připravuje se jeho celková rekonstrukce. Revitalizace rybníka bude spočívat v odbahnění rybníka, vybudování zcela nového vypouštěcího zařízení a...

Více »

Revitalizace Běchovického potoka

Revitalizace Běchovického potoka

25.07.2023

Nová revitalizace začíná na soutoku Běchovického potoka s Mlýnskou strouhou a končí na soutoku s Rokytkou. V novém korytě se budou střídat brody a tůně. Okolí koryta bude sníženo tak, že zde vznikne...

Více »

Revitalizace Prokopského jezírka

Revitalizace Prokopského jezírka

26.06.2023

Prokopské jezírko, také nazývané Rusalčino či Hlubočepské, je zatopený vytěžený lom na vápenec, který vznikl v roce 1905. Současný systém napouštění jezírka je ve špatném stavu, proto a zadal odbor...

Více »

Oprava koryta Kunratického potoka

Oprava koryta Kunratického potoka

28.04.2023

V Braníku a v Krči bylo koryto Kunratického potoka ve 20. století narovnáno, prohloubeno a zregulováno. Kyneta koryta byla vystavěna z betonových žlabovek a berma se svahy dlažbou do betonu. Vlivem...

Více »

Vandalismus na piknikových místech ve Stromovce

Vandalismus na piknikových místech ve Stromovce

03.04.2023

 S nastupujícím jarem začíná i sezóna grilování na piknikových místech ve Stromovce. Údržba parku začátkem jara opakovaně zaznamenala poškozování nově zrealizovaných grilů nevhodných zacházením....

Více »

Řez ovocných dřevin na Petříně

Řez ovocných dřevin na Petříně

27.03.2023

 Do konce března 2023 bude v zahradách na Petříně a v Zahradě Kinských dokončen pravidelný řez ovocných dřevin. Zahradníci zajišťující stálou údržbu zahrad a externí dodavatel od prosince postupně...

Více »

Revitalizace Růžového sadu na Petříně

Revitalizace Růžového sadu na Petříně

16.03.2023

 V listopadu 2022 byly zahájeny práce na revitalizaci Růžového sadu. Stávající nepropustné povrchy z raženého betonu a asfaltu budou snahrazeny propustnými mlatovými povrchy a žulovou dlažbou....

Více »

Speciální fytopatologické průzkumy ve Stromovce

Speciální fytopatologické průzkumy ve Stromovce

23.02.2023

 Pažský park Stromovka je jedním z největších, nejstarších a nejvíce navštěvovaných parků v České republice. Je proto naprostou nutností zajistit v tomto parku profesionální péči o dřeviny.

Více »

Oprava vyhlídkové cesty podél Hostivařské přehrady

Oprava vyhlídkové cesty podél Hostivařské přehrady

13.02.2023

 V polovině února 2023 byla zahájena kompletní oprava vyhlídkové cesty podél pravého břehu Hostivařské přehrady. Cesta byla vybudována v rámci výstavby přehrady a založení lesoparku na počátku 60....

Více »

Oprava opevnění Branického potoka

Oprava opevnění Branického potoka

27.01.2023

 V rámci revitalizace bude koryto potoka stabilizováno kamennými prahy a těžkou balvanitou rovnaninou s vyklínováním. Koryto tak bude stabilizované, mělčí, příčně a podélně diverzifikované, což ocení...

Více »

Revitalizace usazovací nádržky Lysolaje

Revitalizace usazovací nádržky Lysolaje

26.01.2023

 Sedimentační nádržka nad ulicí Starodvorská v Lysolajích sloužila jako jakýsi lapač splavenin před 130 metrů dlouhým zaklenutím Lysolajského potoka. Důvodem pro revitalizaci je jednak snaha městské...

Více »

 Otevřeli jsme další část Litovicko-Šáreckého potoka

Otevřeli jsme další část Litovicko-Šáreckého potoka

05.01.2023

Další část Litovicko-Šáreckého potoka, která od 60. let 20. století teče v trubkách, je opět na povrchu. Nad Oborou Hvězda mezi ulicemi Přílepská a Jinočanská jsme dokončili revitalizaci, která...

Více »

Nová nádrž na Letné se napouští

Nová nádrž na Letné se napouští

14.11.2022

 Nová nádrž na Letné je dokončena, a právě se napouští. Nádrž bude sloužit jako zdroj závlahové vody pro celý park a zároveň se stane významných krajinářským a estetickým prvkem Letenských sadů.

Více »

Výsadba narcisek ve Stromovce

Výsadba narcisek ve Stromovce

22.09.2022

 Na konci září bylo v průhledu k Bruselské bráně v parku Stromovka vysázeno 116 200 ks cibulí narcisů. Jedná se o první etapu výsadby cibulovin v této části Stromovky.

Více »

Opravy nádrže Jiviny

Opravy nádrže Jiviny

01.06.2022

 V roce 2020 byla nádrž odbahněna a ze dna bylo odvezeno více než 40 000 m3 sedimentu. V letošním roce zde probíhá oprava stavidel a technologie. Práce musí probíhat i z návodní strany, a proto je...

Více »

Zahajujeme revitalizaci pod Džbánem

Zahajujeme revitalizaci pod Džbánem

31.05.2022

 Revitalizaci tohoto úseku Litovicko-Šáreckého potoka vyvolal zejména nevyhovující stav cesty a dřevěného mostku. Potok se přeloží do přilehlé louky a původní dřevěný mostek nahradí nový kamenný...

Více »

Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích

Revitalizace koryta Botiče v Záběhlicích

28.02.2022

 Další úprava tohoto nejvýznamnějšího pražského potoka bude spočívat v rozšíření koryta Botiče odtěžením jeho levého břehu a ve zpevnění erodovaných partií břehů těžkou balvanitou rovnaninou –...

Více »

Zámecký rybník v Čakovicích je napuštěn

Zámecký rybník v Čakovicích je napuštěn

25.02.2022

 Rybník, který je nedílnou součástí zámeckého parku, byl v loňském roce odbahněn a prošel kompletní rekonstrukcí. Dnes je hráz rybníka opravená a opevněná kamennou dlažbou a podemleté břehy jsou...

Více »

Revitalizace Proseckého rybníka

Revitalizace Proseckého rybníka

14.12.2021

 Od ledna až do září 2022 projde Prosecký rybník celkovou rekonstrukcí. Nejdříve bude odbahněn, následovat bude oprava vodohospodářských objektů. Opraví se také nábřežní zdi a v severní části rybníka...

Více »

Oprava Vokovického rybníka je dokončena

Oprava Vokovického rybníka je dokončena

03.12.2021

 Minulý týden jsme dokončili celkovou revitalizaci Vokovického rybníka a jeho okolí. Tento původně návesní rybníček patří mezi pražské historické rybníky a je zakreslen už na mapách z roku 1848.

Více »

Krajinný park Lítožnice soutěží ve finále Adapterra Awards 2021

Krajinný park Lítožnice soutěží ve finále Adapterra Awards 2021

18.08.2021

 Projekt krajinného parku Lítožnice se dostal do finále soutěže Adapterra Awards 2021, která hledá inspirativní projekty pomáhající přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně.

Více »

Říčanský potok a Rokytka po požáru v Uhříněvsi

Říčanský potok a Rokytka po požáru v Uhříněvsi

16.08.2021

 Průběžné informace o stavu kvality vody na Říčanském potoce a Rokytce

Více »

Revitalizace Rokytky v Běchovicích

Revitalizace Rokytky v Běchovicích

15.06.2021

 V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky” projde Rokytka na pozemcích hl. m. Prahy revitalizací. Potok zcela opustí své původní koryto a pro revitalizaci se využije celá údolní...

Více »

Úprava Branického potoka je dokončena

Úprava Branického potoka je dokončena

08.04.2021

 Branický potok prošel v uplynulých týdnech revitalizací. Původně zahloubený potok se nyní mělce vine a je opevněn kamennými příčnými prahy. Tato úprava omezí zanášení Branického rybníka a směrově i...

Více »

Nekrmte vodní ptáky, škodíte jim!

Nekrmte vodní ptáky, škodíte jim!

08.02.2021

 Vodní ptactvo na pražských vodních plochách je oblíbenou atrakcí zejména pro rodiny s dětmi a seniory. Přikrmování vodních ptáků pečivem je pro ně vysloveně škodlivé a má i pár dalších negativních...

Více »

Revitalizace rybníka Sukov

Revitalizace rybníka Sukov

07.02.2021

 Rybník Sukov je zanesen bahnem a betonové konstrukce jeho objektů se rozpadají. Rybník byl proto zařazen do projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Začátkem příštího roku zahájíme vyčištění...

Více »

Revitalizace Vokovického rybníka

Revitalizace Vokovického rybníka

15.01.2021

 Historický Vokovický rybník projde v roce 2021 kompletní rekonstrukcí. Opraveny budou nábřežní zdi i všechny vodohospodářské objekty. Součástí projektu je také revitalizace koryta pod rybníkem....

Více »

Zakládáme meze a vysazujeme stromořadí na polích

Zakládáme meze a vysazujeme stromořadí na polích

14.01.2021

 Pole a zemědělská půda jsou součástí naší krajiny, podobně jako lesy nebo rybníky, málokdo je však považuje za součást přírody. To se snažíme změnit, a proto realizujeme projekty, které mění...

Více »

Revitalizace Zámeckého rybníka

Revitalizace Zámeckého rybníka

12.01.2021

 V roce 2020 převzal Zámecký rybník do správy odbor ochrany prostředí MHMP a zařadil ho do projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“. V současné době připravujeme celkovou revitalizaci...

Více »

Nebezpečný rak mramorovaný v Dolních Chabrech

Nebezpečný rak mramorovaný v Dolních Chabrech

01.12.2020

Už ve třetí lokalitě v ČR se potvrdil výskyt nebezpečného raka mramorovaného. Po pražském Proseku (2015) a Radovesické výsypce nedaleko Bíliny (2016) se potvrdil jeho výskyt v pražských Dolních...

Více »

Další etapa rozšiřování parku U Čeňku byla zahájena

Další etapa rozšiřování parku U Čeňku byla zahájena

19.11.2020

 Park se rozkládá na bývalých polích v blízkosti rybníka Martiňák na rozhraní městských částí Černý Most a Dolní Počernice. Probíhající etapa rozšiřování parku se týká jižní části území směrem od...

Více »

Začínají podzimní výlovy

Začínají podzimní výlovy

23.09.2020

 Tento týden začínají tradiční podzimní výlovy pražských rybníků. Zahájí je rybníky Lipiny v Modřanech a nádrž Košíkovský na Chodov. Celkem bude letos sloveno 28 rybníků a nádrží.

Více »

Stromy, které chcete znát

Stromy, které chcete znát

04.09.2020

 Projekt „Stromy, které chcete znát“ seznamuje návštěvníky Královské obory Stromovky se zajímavými dřevinami, které zde rostou. Je určen nejen pro odbornou veřejnost, ale i všem ostaním, kdo chtějí...

Více »

Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce

Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce

02.09.2020

 Nádržka na Lipenecké potoce je dlouhodobě v havarijním stavu. V rámci projektu Obnova a revitalizace nádrží jsme připravili její celkovou rekonstrukci.

Více »

Pražské projekty soutěží ve finále Adapterra Awards 2020

Pražské projekty soutěží ve finále Adapterra Awards 2020

11.08.2020

 Tři naše projekty se dostaly do finále soutěže Adapterra Awards 2020, která hledá inspirativní projekty pomáhající přizpůsobit naše města, domy a krajinu klimatické změně. Pokud se vám líbí naše...

Více »

Zahájili jsme revitalizaci Rokytky v Kyjích

Zahájili jsme revitalizaci Rokytky v Kyjích

15.06.2020

 Koryto Rokytky v Kyjích rozšiřujeme a zpevňujeme, aby se snížilo riziko povodní při prudkých deštích. Potok obklopí ekologická berma určená k rozlivu vody a koryto bude členitější, což ocení vodní...

Více »

Hledejte pražské motýly

Hledejte pražské motýly

10.06.2020

 Hledejte pražské motýly, vyzývají odborníci veřejnost. Přispějete vzniku prvního atlasu denních motýlů hlavního města

Více »

Orchideje v pražských lesích

Orchideje v pražských lesích

01.06.2020

 Na plochách zalesněných polí, které jsou součástí nových krajinných parků, se přibližně po 15 letech začala ve velkých počtech objevovat vzácná orchidej - okrotice bílá

Více »

Stáda ovcí a koz opět vyráží do pražské přírody

Stáda ovcí a koz opět vyráží do pražské přírody

12.05.2020

 Stejně jako v předchozích letech nastupují na svou každoroční pouť po vybraných přírodních lokalitách stáda ovcí a koz. Pastva zvířat zajišťuje specifický management, který je velmi přínosný...

Více »

V Kunraticích vzniká nový krajinný park Na Musile

V Kunraticích vzniká nový krajinný park Na Musile

20.04.2020

 Začátkem tohoto roku jsme zahájili další z velkých projektů − nový krajinný park Na Musile v Praze Kunraticích. V roce 2019 byla část starých navážek zrekultivována a překryta bahnem z rybníku...

Více »

Při procházkách v přírodě dodržujte pravidla

Při procházkách v přírodě dodržujte pravidla

29.03.2020

 Pobyt v přírodě tvoří výjimku z usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020, které omezuje pohyb osob na území ČR. Ovšem i v přírodě je nutné dodržovat několik zásad.

Více »

Revitalizace Lipanského potoka II. etapa

16.03.2020

 Lipanský potok byl, podobně jako většina potoků v Čechách, v minulosti upraven a přeložen na okraj zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Kde je to možné, snažíme se v rámci projektu Potoky pro...

Více »

Odbahnění Hornomlýnského rybníka

Odbahnění Hornomlýnského rybníka

12.03.2020

 Kunratický Hornomlýnský rybník je zanesen více než 7 500 m3 sedimentu, který bude v průběhu tohoto roku odtěžen. Úpravou projde i výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. 

Více »

Čištění rybníku Na Hutích

Čištění rybníku Na Hutích

27.11.2019

 Rybníček Na Hutích je zanesen cca 200 m3 sedimentu a okolní břehy jsou zerodované, proto byl zařazen do projektu Obnova a revitalizace nádrží a v letošním roce provedeme jeho vyčištění.

Více »

Skládky na Jenerálce nahradí step a tůně

Skládky na Jenerálce nahradí step a tůně

08.10.2019

 Na Jenerálce v Dejvicích se nachází velice zajímavé území bývalého hliniště Bradáčovy cihelny, tedy místa, kde se dříve těžila cihlářská hlína. Bývalé hliniště dlouhou dobu zarůstalo náletovou...

Více »

Revitalizace okolí rybníka Martiňák

Revitalizace okolí rybníka Martiňák

27.09.2019

 V okolí rybníka Martiňák se právě rozjíždí II. etapa parku Na Čeňku, která se však od té první výrazně liší svým mnohem přírodnějším charakterem. Vzniknou zde nové louky a lesy propojené cestami i...

Více »

Na Rokytce vzniká soustava tůní

Na Rokytce vzniká soustava tůní

26.09.2019

 Podél Rokytky v Běchovicích se táhne pozemek, který bývá často podmáčen. V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky“ jsme tento pozemek navrhli k zatravnění a výstavbě tůní....

Více »

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák

18.09.2019

 Revitalizaci rybníka Šeberák jsme zahájili v srpnu tohoto roku. V současné době je z rybníka odváženo bahno, budují se ptačí ostrovy a staví se nový požerák. 

Více »

Plán výlovů ČRS ÚS města Prahy - podzim 2019

Plán výlovů ČRS ÚS města Prahy - podzim 2019

10.09.2019

V tabulce naleznete plán výlovů rybníků na území města Prahy na podzim 2019.

Více »

Revitalizace Říčanského potoka pod Lítožnicí

Revitalizace Říčanského potoka pod Lítožnicí

29.08.2019

Původní napřímené koryto Říčanského potoka bude zavezeno a nahradí ho nový přírodě blízký meandrující potok s tůněmi a brody. V okolí potoka vznikne také mnoho nových tůní.

Více »

20 let pastvy v Praze

20 let pastvy v Praze

16.05.2019

Pastva v Praze organizovaná Odborem ochrany prostředí MHMP letos probíhá již dvacátou sezónu. Od roku 2000 dochází každoročně k vypásání stepních lokalitpředevším v chráněných územích. Pastva ale...

Více »

Zahajujeme opravu koryta Botiče v Michli

Zahajujeme opravu koryta Botiče v Michli

16.05.2019

Botič je nejdelším pražským potokem. Jeho koryto bylo v zastavěné části města již od 19. století postupně zregulováno až do dnešní podoby. Při pozdějších úpravách ve 2. polovině 20. století byly pro...

Více »

Nové výsadby ovocných stromů na orné půdě

Nové výsadby ovocných stromů na orné půdě

02.05.2019

Odbor ochrany prostředí MHMP začíná upravovat zemědělské využívání některých polí, která nově získal do své správy. Kromě úpravy osevních postupů bude postupně docházet i k rozbíjení větších půdních...

Více »

Nové stromy k pražským potokům a rybníkům

Nové stromy k pražským potokům a rybníkům

30.04.2019

Jako každé jaro přibude k pražským potokům a rybníkům několik stovek stromů. Nejčastěji se vysazuje vrba, olše, javor mléč i babyka, dub, jasan, střemcha a jilm.

Více »

Revitalizace Jinočanského potoka

Revitalizace Jinočanského potoka

16.04.2019

Jinočanský potok v Řeporyjích u nádraží se brzy změní k nepoznání. Minulý týden jsme totiž zahájili celkovou revitalizace potoka. 

Více »

Revitalizace rybníka V Mydlinkách

Revitalizace rybníka V Mydlinkách

07.04.2019

Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Městské části Praha – Královice. Rybník byl odbahněn a právě zahajujeme jeho opravu.

Více »

Revitalizace území při pravém břehu Zátišského potoka

Revitalizace území při pravém břehu Zátišského potoka

12.03.2019

Území na prvém břehu Zátišského potoka podél ulice V Mokřinách v Hodkovičkách se dlouhodobě nachází v neudržovaném stavu. V roce 2018 získal tento pozemek do své správy odbor ochrany prostředí...

Více »

Obnova Motolského potoka pod rybníkem Kotlářka

Obnova Motolského potoka pod rybníkem Kotlářka

11.03.2019

Motolský potok patří mezi nejvíce zatrubněné potoky v Praze. Voda proudící v trubkách však nemá pro životní prostředí v Praze žádný význam, a proto se snažíme najít způsoby, jak vodu opět vrátit na...

Více »

V Satalicích vzniká nový les Arborka

V Satalicích vzniká nový les Arborka

07.02.2019

Arborka, tak se jmenuje zcela nový les, který právě vzniká v Satalicích a Kyjích. Jeho budování jsme zahájili už v září loňského roku a ukončení všech prací je naplánováno na letošní červenec. Nový...

Více »

Obnova starého sadu na Čihadlech

Obnova starého sadu na Čihadlech

29.01.2019

V roce 2018 odkoupilo hl. m. Praha od společnosti Xaverov a. s. pozemek starého sadu na Čihadlech. Plocha přesahující 15 000 m2 byla v minulosti z více jak dvou třetin osázena jabloňovým sadem. V...

Více »

Obnova rybníčku v Bohnickém údolí

Obnova rybníčku v Bohnickém údolí

20.11.2018

Nový rybníček je navržen na místě bývalé čistírny odpadních vod v Bohnickém údolí. Jeho výstavbu jsme právě zahájili. Součástí projektu je také obnova Bohnického potoka v délce cca 160 m. 

Více »

Revitalizace Biologického rybníka pokračuje opravou hráze

Revitalizace Biologického rybníka pokračuje opravou hráze

14.11.2018

Revitalizace Biologického rybníka v Horních Počernicích právě vstupuje to své druhé etapy. Rybník byl odbahněn a nyní začínají práce na jeho kompletní rekonstrukci. 

Více »

Milíčovský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce

Milíčovský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce

31.10.2018

Milíčovský rybník v Újezdu u Průhonic, patřící do přírodní památky Milíčovský les a rybníky, čeká odbahnění a celková rekonstrukce. V průběhu listopadu bude rybník nastružkován, aby bahno lépe...

Více »

Nový rybářský revír Kotlářka

Nový rybářský revír Kotlářka

19.10.2018

Začátkem letošního podzimu připravuje Český rybářský svaz pro pražské rybáře zpestření sportovního rybolovu v Praze.

Více »

Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje

Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje

18.09.2018

Oplocené areály s betonovými nádržemi na vodu, které se nachází po celé Praze, nelze přehlédnout. Jedná se o takzvané dešťové usazovací nádrže (DUN), které jsou velmi důležité pro čistotu vody v...

Více »

Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka

Revitalizace a zkapacitnění Lipanského potoka

12.09.2018

Vytvoříme 15 m širokou bermu, ve které se bude klikatit samotné koryto potoka. Revitalizaci doplní několik tůní pro obojživelníky a mrtvé dřevo umístěné do koryta pro zvětšení biodiverzity.

Více »

Oprava mostů v Kunratickém lese

Oprava mostů v Kunratickém lese

12.09.2018

V rámci revitalizace Kunratického potoka budou kompletně rekonstruovány i mosty, které budou držet styl historických klenutých mostů díky jejich obložení kamenem.

Více »

Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě

Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě

30.08.2018

U severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána právě vzniká nový pražský rybník Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška a propojen tak s rybníkem Ve Hvězdě. U...

Více »

Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická

Otevření a revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka při ulicích Statenická a Račická

29.08.2018

Revitalizace je rozdělena na dvě části. V prvním otevřeném úseku bude vybouráno původní betonové opevnění koryta a bude nahrazeno těžkou balvanitou rovnaninou.

Více »

Oprava měřících stanic na potocích pokračuje

Oprava měřících stanic na potocích pokračuje

28.08.2018

V minulých letech byly postupně opravovány a vylepšovány měřící (limnigrafické) stanice na pražských potocích. 

Více »

Odbahnění Olšanského rybníka je dokončeno a začíná oprava

Odbahnění Olšanského rybníka je dokončeno a začíná oprava

28.08.2018

Olšanský rybník a Nový rybník pod Šeberovem byly v letošním roce zbaveny letitých nánosů bahna. Odbahnění těchto rybníků bylo jakousi nultou etapou celkové revitalizace rybníka Šeberák, nad kterým se...

Více »

Horké počasí láká k vodě

Horké počasí láká k vodě

26.07.2018

Kam se můžeme jít v pražské přírodě vykoupat? Mezi nejoblíbenější pražská koupaliště patří tradičně Hostivařská přehrada, která má sice vodu nazelenalou, ale je to díky výskytu zelených řas, nikoli...

Více »

Nové cesty v lesoparku Letňany

Nové cesty v lesoparku Letňany

04.06.2018

Začátkem minulého týdne jsme v Letňanech zahájili výstavbu nových cest pro návštěvníky lesoparku. První z cest o délce více než 400 metrů právě vzniká v jižní části lesoparku Letňany. V severozápadní...

Více »

Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny

Pražské revitalizace oživí mokřadní rostliny

28.05.2018

V loňském roce jsme dokončili několik velkých revitalizací na pražských potocích i nádržích, jejichž součástí jsou také výsadby dřevin i vlhkomilných rostlin. Mladé rostlinky právě zakořeňují v...

Více »

Oprava Dalejského potoka v Hlubočepích

Oprava Dalejského potoka v Hlubočepích

09.05.2018

Koryto Dalejského potoka v Hlubočepích je na mnoha místech opevněno více jak 100 let starými nábřežními zdmi. Většina těchto staveb se však v současné době nachází v havarijním stavu a je potřeba...

Více »

V pražských chráněných územích se pasou ovce a kozy

V pražských chráněných územích se pasou ovce a kozy

02.05.2018

Stejně jako každý rok, můžete i letos v Praze spatřit pasoucí se stáda ovcí a koz. Stáda se pasou na více než 30 vybraných pražských přírodních lokalitácha narazíte na ně od května až do října. V...

Více »

Otevřeli jsme první pražské singltraily v Letňanech

Otevřeli jsme první pražské singltraily v Letňanech

23.04.2018

V lesoparku Letňany byly slavnostně otevřeny první singltraily na území Prahy, a to na bývalé vyvážce z ražení tunelu metra v severní části lesoparku. Celková délka trailů dosahuje 5 700 metrů, čehož...

Více »

Zahajujeme revitalizaci Prokopského potoka v Jinonicích

Zahajujeme revitalizaci Prokopského potoka v Jinonicích

23.04.2018

Prokopský potok, stejně jako většinu pražských potoků, v minulých letech postihlo rozsáhlé narovnávání a úpravy koryta. Napřímení koryta Prokopského potoka vedlo ke zvýšení spádu a k erozi dna. Z...

Více »

Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují

Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují

18.04.2018

Po zimní přestávce opět zahajujeme práce na zcela novém pražském rybníce Lipiny v Modřanech. V tuto chvíli bagry ještě modelují břehy, ale za pár dní se pustí do práce i kameníci. Pokud vše půjde...

Více »

V pražských sadech přibyly nové jabloně, třešně i oskeruše

V pražských sadech přibyly nové jabloně, třešně i oskeruše

17.04.2018

Rozkvetlé ovocné stromy patří mezi hlavní symboly jara. Jaro ovšem není pouze obdobím květů a rašící zeleně, je to také vhodná doba pro výsadbu nových stromů. Letos se dosazovaly nové stromy do...

Více »

Nové stromy k pražským potokům a nádržím

Nové stromy k pražským potokům a nádržím

04.04.2018

V loňském roce jsme dokončili několik velkých revitalizačních akcí, a protože se konečně ukázalo jaro, můžeme provést i dokončovací práce. Tyto práce zahrnují zejména osetí okolí staveb trávou a...

Více »

Obnova sadu v Klánovic zahradě v Řeporyjích

Obnova sadu v Klánovic zahradě v Řeporyjích

21.03.2018

Pražská příroda se brzy rozroste o další obnovený sad. V těchto dnech jsme zahájili vyřezání zcela zarostlého a zanedbaného sadu v Řeporyjích u Dalejského potoka, takzvané Klánovic zahrady. V minulém...

Více »

Zličínské jezero Hliník čeká očistná kúra

Zličínské jezero Hliník čeká očistná kúra

23.02.2018

Severozápadně od zličínského nádraží se nachází vodní plocha nazývaná jezero Hliník. V loňském roce hlavní město Praha jezero koupilo od soukromých majitelů  a nyní Hliník čeká na své zvelebení. Tím...

Více »

Revitalizace Říčanského potoka v Dubči

Revitalizace Říčanského potoka v Dubči

23.01.2018

Zkapacitnění a revitalizace koryta Říčanského potoka v Dubči podél ulice Mikova je akce, která pokračuje ve zlepšování protipovodňové ochrany a navazuje na již provedená opatření. Cílem projektu je...

Více »

U Obory Hvězda vzniká další kousek přírody

U Obory Hvězda vzniká další kousek přírody

03.01.2018

Ještě koncem roku 2016 se u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána, nacházelo zarostlé neprostupné území bývalé zahrádkářské kolonie plné skládek a odpadů. Nyní je zde...

Více »

Mariánská studánka je celá v novém

Mariánská studánka je celá v novém

20.12.2017

Právě v těchto dnech dokončili kameníci celkovou rekonstrukci jedné z nejznámějších a zároveň nejvydatnějších pražských studánek. Na počátku října 2017 se studánka nacházela ve velmi zanedbaném...

Více »

V Praze vyrůstá nový les V Panenkách

V Praze vyrůstá nový les V Panenkách

12.12.2017

Nový projekt lesoparku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy – les V Panenkách jsme zahájili již v polovině srpna tohoto roku. A nyní už se začíná nový les pomalu rýsovat. V průběhu podzimu, v rámci 1....

Více »

Poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka v Řeporyjích je dokončena

Poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka v Řeporyjích je dokončena

12.12.2017

Postupná rekonstrukce nábřežních zdí a revitalizace koryta Dalejského potoka v Řeporyjích probíhá už od roku 2013. Potok byl zde totiž na mnoha místech opevněn více jak 100 let starými nábřežními...

Více »

Proměna Dívčích hradů je dokončena: místo polí jsou zde louky, lesíky a alejové stromy

Proměna Dívčích hradů je dokončena: místo polí jsou zde louky, lesíky a alejové stromy

08.12.2017

Dívčí hrady, rozsáhlá náhorní plošina na okraji Prokopského údolí s nádherným výhledem na celou Prahu, byla donedávna jen vcelku nezajímavým polem s minimální možností rekreačního využití. Nyní se...

Více »

Po dvou letech prací se konečně napouští nový pražský rybník Kotlářka

Po dvou letech prací se konečně napouští nový pražský rybník Kotlářka

06.12.2017

Po téměř dvouleté práci si pražští vodohospodáři dají pod stromeček napuštění nového pražského rybníka pod lesoparkem Na Cibulce. Nový rybník vznikl na místě stávající suché „uklidňovací“ nádrže před...

Více »

V lesoparku Letňany vyrostl nový areál cyklistických tras tzv. singltrail

V lesoparku Letňany vyrostl nový areál cyklistických tras tzv. singltrail

05.12.2017

V Letňanech byla právě dokončena síť přírodě blízkých stezek pro terénní cyklistiku – tzv. singletraily, což určitě potěší všechny příznivce terénní cyklistiky. Jak už napovídá název, jedná se o...

Více »

Výsadby ovocných stromů v Praze pokračují

Výsadby ovocných stromů v Praze pokračují

08.11.2017

V minulých letech bylo na území Prahy vysázeno přes 2500 nových ovocných stromů. Tento podzim a následující jaro budeme v sázení ovocných stromů pokračovat. Celkem je plánováno vysazení tří stovek...

Více »

Obnova laviček v pražských lesích

Obnova laviček v pražských lesích

07.11.2017

Tento rok jsme zahájili celkovou obnovu a rekonstrukci laviček umístěných v pražských lesích. První etapa této akce, jež byla ukončena v říjnu, zahrnovala výměnu lavicových prken a opěradel na 500...

Více »

V Řeporyjích probíhá poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka

V Řeporyjích probíhá poslední etapa opravy koryta Dalejského potoka

01.11.2017

Koryto Dalejského potoka v Řeporyjích bylo na mnoha místech opevněno více jak sto let starými nábřežními zdmi, které se nacházely v havarijním stavu a bylo třeba provést jejich opravu. V letošním...

Více »

Oprava Mariánské studánky

Oprava Mariánské studánky

16.10.2017

Mariánská studánka, jako mnoho dalších pražských studánek, je v zanedbaném stavu. Voda vytéká z plastové ulomené trubky na rozpadlou dřevěnou podlážku a okolí působí velice neutěšeným dojmem....

Více »

Oprava koryta Mariánskolázeňského potoka

Oprava koryta Mariánskolázeňského potoka

11.10.2017

Mariánskolázeňský potok je levostranným přítokem Vltavy. Pramení v Chuchelském háji u kapličky a teče kolem kostela Narození Panny Marie v Malé Chuchli. Jeho délka je 0,6 km a je považován za...

Více »

Mostky a zídky na Kunratickém potoce čekají opravy

Mostky a zídky na Kunratickém potoce čekají opravy

12.09.2017

Břehy Kunratického potoka v Kunratickém lese byly v minulosti na mnoha místech opevněny kamennými zídkami a překlenuty mostky, které jsou dnes značně poškozené a vzhledem k jejich špatnému založení i...

Více »

Louky podél Litovicko-šáreckého potoka pomáhají udržovat krávy

Louky podél Litovicko-šáreckého potoka pomáhají udržovat krávy

06.09.2017

V průběhu září a října tohoto roku se vám může stát, že při procházce Šáreckým údolím narazíte na stádo krav. Krávy jsou v Praze jistě neobvyklou podívanou, současně jsou však platným pomocníkem...

Více »

Pražska příroda je na Facebooku

Pražska příroda je na Facebooku

06.09.2017

Od května jsme také na Facebooku. Upozornění, aktuality i zajímavosti naleznete nyní také na našich facebookových stránkách. 

Více »

Podívejte se na pražské lesy "z ptačí perspektivy"

Podívejte se na pražské lesy "z ptačí perspektivy"

04.09.2017

Praha nejsou pouze historické památky, rušné čtvrti, paneláková sídliště nebo parky v centru města. V Praze se nachází také místa opravdové a krásné přírody. Natočili jsme pro vás další videa „z...

Více »

Nový les V Panenkách

Nový les V Panenkách

16.08.2017

V polovině srpna 2017 jsme zahájili nový projekt lesoparku mezi Běchovicemi a Újezdem nad Lesy – Les V Panenkách. Jedná se o projekt, který je svou velikostí druhým největším projektem zeleně (po...

Více »

Kulturní památku v Kunratickém lese poškozují cyklisti

Kulturní památku v Kunratickém lese poškozují cyklisti

08.08.2017

S rozvojem terénní cyklistiky se nejen v lesích na území hl. m. Prahy setkáváme se nešvarem, kdy si cyklisté chtějí zpestřit jízdu po "nudných asfaltových cyklostezkách" a vydávají se do lesních...

Více »

Sedlecké údolí se mění k nepoznání

Sedlecké údolí se mění k nepoznání

08.08.2017

Ještě před rokem a půl bylo celé Sedlecké údolí hustě zarostlé křovím i pichlavými akáty a rozhodně nelákalo k procházce. Územím protékala zapáchající rozpadlá strouha, do níž přitékala voda z...

Více »

V Radlicích vznikly nové louky a nový les

V Radlicích vznikly nové louky a nový les

27.07.2017

Území Dívčích hradů v Radlicích, v těsné blízkosti přírodní rezervace Prokopské údolí a přírodní památky Ctirad, prochází v současné době velkou proměnou. Na místě bývalých polí se budou v budoucnu...

Více »

Potok Brusnice se vrací z trubek na povrch

Potok Brusnice se vrací z trubek na povrch

26.07.2017

Zahájili jsme dlouho připravovanou revitalizaci potoka Brusnice podél Patočkovy ulice na Břevnově. Potok se tak po dlouhých letech opět vrátí na povrch a stane se součástí několika zelených ploch....

Více »

Stromovka má na léto novou fontánu

Stromovka má na léto novou fontánu

29.06.2017

Po opravě kašny nedaleko Šlechtovy restaurace má Stromovka další nový vodní prvek. Tím je fontána na nově vybudovaném rybníku. Nejhezčí pohled na fontánu je z krátkého dřevěného mola vedoucího na...

Více »

Nová aplikace hlídá povodně i sucho

Nová aplikace hlídá povodně i sucho

28.06.2017

Pražské potoky jsou nejen vyhledávaným místem odpočinku a relaxace, ale mohou být i zdrojem velkých nepříjemností, zejména při povodních. Povodně na malých potocích jsou specifické tím, že jsou...

Více »

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

22.06.2017

Akce „kulový blesk“ – tak by se daly nazvat červnové práce na rybníčcích ve Stromovce. Zatímco v jedné části rybníků se z vody odstraňovaly zelené vláknité řasy, na opačném konci jsme vysazovali nové...

Více »

Mozaikovitá seč luk

Mozaikovitá seč luk

08.06.2017

V letošním roce se rozšířila skupina luk ve správě odboru ochrany prostředí MHMP, na nichž se provádí tzv. mozaikovitá seč nebo také postupné kosení luk. V praxi to znamená, že louky nejsou sekány v...

Více »

Pastva krav na Čihadlech

Pastva krav na Čihadlech

05.06.2017

Vlhké louky, které v Praze můžete spatřit např. v oblasti Čihadel, bývaly historicky koseny, spásány hovězím dobytkem nebo se seč a spásání vzájemně doplňovaly. Odbor ochrany prostředí MHMP, který má...

Více »

Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci

Revitalizace Botiče v Hostivaři se blíží ke konci

30.05.2017

V současné době finišujeme revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a jezem Marcela. Revitalizace byla zahájena v únoru tohoto roku.

Více »

Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči

Odbahnění Záběhlického jezu na Botiči

25.05.2017

V květnu 2017 byla na Botiči odbahněna zdrž Záběhlického jezu. Zdrž byla naposledy vyčištěna v rámci opravy jezu v roce 2004. V průběhu let, a především při povodních v roce 2013, byla zdrž zanesena...

Více »

Stromovka má novou kašnu

Stromovka má novou kašnu

16.05.2017

Královská obora Stromovka si stále zvyká na své nové rybníky a další novinkou je právě opravená kamenná kašna. Kašna ze sliveneckého mramoru byla vybudována začátkem 19. století a sloužila k napájení...

Více »

Odbahnění Libockého rybníka

Odbahnění Libockého rybníka

28.03.2017

Libocký rybník je v současné době zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Vypuštěn a sloven byl již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu započaly práce...

Více »

Revitalizace Libušského potoka v Lipinách

Revitalizace Libušského potoka v Lipinách

15.03.2017

V současné době zahajujeme v Lipinách na Libušském potoce výstavbu nového rybníka. Společně s výstavbou nové vodní plochy bude upraveno i okolí. Odvezou se historické navážky, terén se urovná a...

Více »

Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa

Revitalizační protipovodňové opatření u Kozinova náměstí - II. etapa

18.01.2017

V současné době zahajujeme revitalizaci území podél Botiče, a to mezi ulicí Kozinova a přírodní památkou meandry Botiče. Největším přínosem této úpravy bude zpřístupnění nyní zahloubeného koryta pro...

Více »

Revitalizace území zahrádek v Liboci

Revitalizace území zahrádek v Liboci

11.01.2017

Stěžejním prvkem revitalizace je výstavba dvou vodních ploch vedle Litovicko-Šáreckého potoka a vyčištění a úprava koryta. 

Více »

Desetihektarový sad Třešňovka z dronu

28.12.2016

Podívejte se na třešňový sad v pražských Hrdlořezích z ptačí perspektivy díky záběrům z dronu.

Více »

Zeleň v Praze se významně rozšíří

Zeleň v Praze se významně rozšíří

02.12.2016

Probíhá příprava výsadby nového lesa mezi Dubčí a Běchovicemi pod názvem "Robotka"

Více »

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

14.11.2016

Odpovězte na deset jednoduchých otázek v naší anketě, a pomozte nám tak zlepšit využívání Hostivařské přehrady. Anketa má pomoci zjistit, jak je v současné době Hostivařská přehrada využívána, a to...

Více »

Nové informační tabule v pražských sadech

Nové informační tabule v pražských sadech

23.10.2016

Od roku 2009 intenzivně navracíme ovocné sady do pražské krajiny, ať obnovou sadů starých nebo zakládáním sadů či alejí nových.

Více »

Revitalizace území Řepora v Řeporyjích

Revitalizace území Řepora v Řeporyjích

07.10.2016

V rámci revitalizace byla ve východní části odtěžena skládka o ploše cca 3000 m2. Na jejím místě vznikne příští rok nový ovocný sad z historických odrůd ovoce. Naopak v západní části bude při okraji...

Více »

Stavíme nový rybník pod lesem Na Cibulce

Stavíme nový rybník pod lesem Na Cibulce

06.10.2016

Na jaře byla v prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce zahájena výstavba zcela nového rybníka. Území suché nádrže, která se nachází nedaleko romantického lesoparku Na Cibulce, bylo...

Více »

Pastva na vrchu Třešňovka

Pastva na vrchu Třešňovka

29.09.2016

Třešňový sad v pražských Hrdlořezích o rozloze 10 hektarů je v průběhu září a října vypásán smíšeným stádem ovcí a koz.

Více »

Pastvina na Milíčově

Pastvina na Milíčově

29.09.2016

Pastvina pro ovce, kozy nebo hovězí dobytek v přírodní památce Milíčovský les a rybníky má od srpna nový bytelný ohradník.

Více »

Louky v Šáreckém údolí rozkvetly

Louky v Šáreckém údolí rozkvetly

21.09.2016

Praha se může pyšnit další botanickou zajímavostí. Na loukách podél Litovicko-Šáreckého potoka, v místě, kde byla v roce 2013 provedena rozsáhlá revitalizace, vykvetly desítky ocúnů jesenních. 

Více »

Workout fitness

Workout fitness

07.09.2016

Od konce srpna se mohou návštěvníci dvou pražských lesoparků (les Vinice a les Pod Cihelnou) setkat s novými workout fitness hřišti.

Více »

Zhoršená kvalita vody v Rokytce

Zhoršená kvalita vody v Rokytce

17.08.2016

V několika posledních týdnech bylo možné vizuálně pozorovat zhoršenou kvalitu vody v Říčanském potoce a na Rokytce.

Více »

Revitalizace Sedleckého údolí - úprava bývalého Sedleckého potoka

Revitalizace Sedleckého údolí - úprava bývalého Sedleckého potoka

12.08.2016

Sedlecké údolí bylo ještě nedávno zapomenutou a téměř neprostupnou částí pražské zeleně. V posledních letech se ale toto území začíná zásadně měnit.

Více »

Revitalizace území Lítožnických rybníků

Revitalizace území Lítožnických rybníků

12.08.2016

Rybník V Mejtě získalo v roce 2015 hl. m. Praha od městské části Dubeč. Vzhledem k jeho havarijnímu stavu byl rybník ihned zařazen do projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží".

Více »

Nové zábradlí v přírodní památce Havránka

Nové zábradlí v přírodní památce Havránka

14.07.2016

Přírodní památka Havránka se dočkala nového dřevěného zábradlí.

Více »

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

09.06.2016

Retenční nádrž Nebušice se nachází v úzkém údolí Nebušického potoka v severozápadní části Prahy. Nádrž nyní slouží zejména k předčištění dešťových vod, které jsou do ní svedeny z nedalekého areálu...

Více »

Revitalizace Jinonického potoka pokračuje

Revitalizace Jinonického potoka pokračuje

18.05.2016

Historický vodojem a vodovod v ulici Na Pomezí sloužil kdysi jako zdroj vody pro Jinonický zámek a soustavu Jinonických rybníků (Panský, Jinonický a Butovický). V průběhu let však přestal fungovat a...

Více »

Práce na úpravách limnigrafických stanic byly zahájeny

Práce na úpravách limnigrafických stanic byly zahájeny

26.04.2016

V polovině dubna 2016 byly zahájeny práce na úpravách šesti limnigrafických stanic.

Více »

Kvetoucí Třešňovka

Kvetoucí Třešňovka

22.04.2016

Desetihektarový třešňový sad na šancích v pražských Hrdlořezích v těchto dnech rozkvétá prvně po rozsáhlé revitalizaci.

Více »

Bobr v prvním pražském chráněném území

Bobr v prvním pražském chráněném území

22.04.2016

Přírodní památka Komořanské a Modřanské tůně je první z pražských chráněných území, kterou si vyhlídl bobr evropský pro své aktivity.

Více »

Kvetoucí byliny se objevují i v pražských lesích

Kvetoucí byliny se objevují i v pražských lesích

13.04.2016

V některých pražských lesích vrcholí první vlna kvetoucích bylin. Jde o období před olistěním stromů,

Více »

Do pražské krajiny přibylo dalších sedm stovek ovocných stromů

Do pražské krajiny přibylo dalších sedm stovek ovocných stromů

08.04.2016

Od listopadu 2015 do konce března 2016 jsme vysadili na pozemky ve vlastnictví města (konkrétně ve správě odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy) další ovocné stromy, a to třešně, višně,...

Více »

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

08.02.2016

Území, kde v průběhu roku 2016 vyroste nový pražský rybník, se nachází na levém břehu Rokytky v katastrálním území Praha Vysočany a Hloubětín. Dříve bývala tato oblast zahrádkářskou kolonií. V...

Více »

Rio Botičo - splujte si Botič třeba na kajaku !

22.01.2016

Jednou za rok je možné splout Botič na kajaku, kanoi nebo nafukovacím člunu v rámci akce příznačně nazvané „Rio Botičo".

Více »

Nové výsadby v sadu Třešňovka

Nové výsadby v sadu Třešňovka

20.01.2016

Čtvrt století opuštěný sad Třešňovka v Hrdlořezích byl v závěru roku 2015 významně prosvětlen.

Více »

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

18.01.2016

Území suché nádrže Interlov, na samém okraji Kunratického lesa, má v současné době pouze jeden účel a tím je protipovodňová ochrana. Cílem revitalizace, která byla zahájena letos v lednu, je proto...

Více »

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

01.12.2015

V rámci realizace protipovodňových opatření na Rokytce byly v letošním roce zahájeny práce na odstranění objektů kynologického cvičiště a likvidaci navážky. 

Více »

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

01.12.2015

Rozsáhlou opravou prošly všechny stávající rybníky a byly zahájeny práce na výstavbě několika zcela nových vodních ploch. Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle plánu by měly být dokončeny v prosinci...

Více »

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

10.11.2015

Území pod Hořejším rybníkem bylo ještě donedávna rájem bezdomovců, místem skládek a zcela jistě nepatřilo mezi atraktivní a cenné pražské lokality. Nyní však okolí Hořejšího rybníka dostává novou...

Více »

Revitalizace vrchu Třešňovka

Revitalizace vrchu Třešňovka

11.10.2015

Revitalizace vrchu Třešňovka začala v měsíci říjnu a spočívá především ve výřezu keřového patra tvořeného z části náletem ze zmlazených třešní, z části keřovými houštinami na ploše takřka 10 ha.

Více »

Nový DiscGolfPark v lesoparku Vinice

Nový DiscGolfPark v lesoparku Vinice

20.09.2015

Na konci srpna bylo otevřeno nové hřiště na DiscGolf v lesoparku Vinice (Praha - Běchovice). Nově otevřené hřiště je jedním z 5 hřišť v Praze, má celkem 9 stanovišť a svojí délkou 1 206 m je...

Více »

Revitalizace rybníka Vincentinum

Revitalizace rybníka Vincentinum

25.06.2015

Již tento měsíc bude zahájen další z mnoha pražských revitalizačních projektů. Tentokrát se opravy dočká rybník Vincentinum na Břevnově. Revitalizace, kterou zahájí odbahnění rybníka, bude ukončena...

Více »

Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok

Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok

29.05.2015

II . etapa revitalizace navazuje na již provedené úpravy a zahrnuje prostor mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem Pískovnou a Martiňákem.

Více »

Nové dětské hřiště v Lesoparku Letňany

Nové dětské hřiště v Lesoparku Letňany

06.03.2015

I když zima ještě určitě neřekla poslední slovo, připravili jsme především pro dětské návštěvníky lesoparku Letňany překvapení.

Více »

Revitalizace Hostavického potoka

Revitalizace Hostavického potoka

24.02.2015


Cílem revitalizace Hostavického potoka je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území.

Více »

Krajinářské úpravy zeleného pásu okolí RN Slatina

Krajinářské úpravy zeleného pásu okolí RN Slatina

23.02.2015

Další z krásných míst v Praze se v letošním roce dočká revitalizace. Rybník Slatina a jeho okolí patří mezi nejcennější pražské ornitologické lokality a je častým cílem rybářů, cyklistů i in-line...

Více »

Revitalizace Jinonického rybníka

Revitalizace Jinonického rybníka

18.09.2014

Celkové odbahnění rybníka spočívá v odstranění veškerého sedimentu ze dna rybníka, jehož mocnost se pohybuje od 0,1 - 0,5 m. Sediment bude uložen na příslušnou skládku.

Více »

Nově otevřená naučná stezka - Chuchelský háj

08.07.2014

Stezka začíná u autobusové zastávky Malá Chuchle a v délce 3,5 km vede po žluté turistické značce Chuchelským hájem až na autobusovou zastávku Velká Chuchle. Stezka v Malé Chuchli navazuje na naučnou...

Více »

Revitalizace rybníka V Rohožníku

Revitalizace rybníka V Rohožníku

25.04.2014

Rybník V Rohožníku je zanesen cca 18 tis. m3 sedimentu. Nejprve bude ve vypuštěném rybníce vyhrnuta odvodňovací strouha. Potom bude sediment přeházen do hromad, aby vyschnul. Vyschlý sediment bude...

Více »

Revitalizace Řepského potoka

Revitalizace Řepského potoka

31.01.2014

Jeden z nejstarších pražských revitalizačních projektů, který byl zadán již v roce 1999 a teprve v roce 2013 se podařilo získat stavební povolení na poslední etapu.

Více »

Revitalizace Nebušického rybníka

Revitalizace Nebušického rybníka

31.01.2014

V současné době má Nebušický rybník zcela poškozené břehové opevnění, vypouštěcí zařízení je zasypané a nefunkční a nátok do rybníka je neregulovatelný. Na základě spolupráce s MČ Nebušice byla...

Více »

Revitalizace Butovického rybníka

Revitalizace Butovického rybníka

31.01.2014

Jak ukázal nejnovější průzkum z roku 2013, hlavním problémem nedostatku vody v Butovickém rybníce je špatně provedená kanalizace v ulici Stodůlecká, která vody z rybníka drénuje.

Více »

Označení Evropsky významné lokality v terénu

Označení Evropsky významné lokality v terénu

28.01.2014

V rámci soustavy NATURA 2000 je na území Prahy schváleno vládním nařízením 12 evropsky významných lokalit. Tyto musí postupně začít požívat ochranu v rámci některé z českých kategorií zvláštní územní...

Více »

Revitalizace Dolního rybníka na Placinách

Revitalizace Dolního rybníka na Placinách

17.01.2014

Na území Klánovického lesa se nacházelo a nachází několik rybníků. K rybníkům, které zanikly společně se středověkými vesnicemi patří Holský rybník, na jehož břehu se rozkládala vesnice Hol. Poslední...

Více »

Nový les Třešňovka

Nový les Třešňovka

20.11.2013

V Hrdložezech na území původní zahrádkářské kolonie o rozloze 3,5ha se započalo s budováním nového lesního celku. Po likvidaci zahrádkářské kolonie zůstalo na celém území jen několik skupin a...

Více »

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

18.11.2013

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem: V této lokalitě bude koryto Rokytky přeloženo do louky na levém břehu. Cílem revitalizace bude vytvořit přírodě blízké, klikatící a mělké koryto Rokytky,...

Více »

Revitalizace Cukrovarského rybníka

Revitalizace Cukrovarského rybníka

04.09.2013

Součástí revitalizace Cukrovarského rybníka bude vyčištění stávajícího rybníka od 4860 m3 sedimentů, jejichž mocnost se pohybuje od 0,10 m do 1 m. Vzhledem ke kontaminaci je nutno sedimenty  uložit...

Více »

Rybník Zátišský

Rybník Zátišský

13.11.2012

Účelem revitalizace je opravit narušený a po povodni devastovaný Zátišský rybník. Opravit narušenou konstrukci hráze včetně nového opevnění a vyrovnání koruny hráze, 

Více »

Revitalizace rybníka Homolka

Revitalizace rybníka Homolka

08.11.2012

Revitalizace rybníka Homolka vychází ze současného špatného stavu rybníka, který je zabahněn, bezpečnostní přeliv a vypouštěcí zařízení je poškozeno a hráz protéká.

Více »

Nahoru

 

 

© Hlavní město Praha, 2013