Vyhledávání

Vodní plochy

Napouštíme Prokopské jezírko

Napouštíme Prokopské jezírko

11.04.2024

Téměř po 9 měsících prací začalo napouštění Prokopského jezírka. Jezírko bylo odbahněno a ze dna byly odtěženy části skal a kamení, které do jezírka napadaly z okolních stěn. Jezírko dostalo nové...

Více »

Jarní výlovy pražských rybníků

Jarní výlovy pražských rybníků

23.02.2024

V průběhu letošního jara sloví rybáři Českého rybářského svazu na území Prahy jedenáct rybníků. 

Více »

Revitalizace Dalejského potoka

Revitalizace Dalejského potoka

13.12.2023

Vybetonované koryto Dalejského potoka na soutoku s Vltavou se promění v trdliště, kde se budou moci rozmnožovat ryby z Vltavy. Betony nahradí členitá balvanitá rovnanina se soustavou hlubších tůní a...

Více »

Havarijní oprava opevnění koryta Botiče

Havarijní oprava opevnění koryta Botiče

14.09.2023

Botič mezi ulicí Na Folimance a Sekaninova a stávajícím železničním mostem projde v průběhu letošního podzimu opravou. V rámci oprav bude odstraněno narušené opevnění dna a nahradí jej kamenná dlažba...

Více »

Začínají každoroční podzimní výlovy

Začínají každoroční podzimní výlovy

13.09.2023

S podzimem opět přichází výlovy rybníků. Letos se sloví celkem 43 vodních ploch. Výlovy zahájí retenční nádrž Brouček v Jinonicích a v listopadu je ukončí výlov rybníka Kajetánka na Břevnově.

Více »

Revitalizace rybníka Bubec

Revitalizace rybníka Bubec

16.08.2023

Rybník Bubec je ve velmi špatném stavu a připravuje se jeho celková rekonstrukce. Revitalizace rybníka bude spočívat v odbahnění rybníka, vybudování zcela nového vypouštěcího zařízení a...

Více »

Revitalizace Prokopského jezírka

Revitalizace Prokopského jezírka

26.06.2023

Prokopské jezírko, také nazývané Rusalčino či Hlubočepské, je zatopený vytěžený lom na vápenec, který vznikl v roce 1905. Současný systém napouštění jezírka je ve špatném stavu, proto a zadal odbor...

Více »

Oprava vyhlídkové cesty podél Hostivařské přehrady

Oprava vyhlídkové cesty podél Hostivařské přehrady

13.02.2023

 V polovině února 2023 byla zahájena kompletní oprava vyhlídkové cesty podél pravého břehu Hostivařské přehrady. Cesta byla vybudována v rámci výstavby přehrady a založení lesoparku na počátku 60....

Více »

Nová nádrž na Letné se napouští

Nová nádrž na Letné se napouští

14.11.2022

 Nová nádrž na Letné je dokončena, a právě se napouští. Nádrž bude sloužit jako zdroj závlahové vody pro celý park a zároveň se stane významných krajinářským a estetickým prvkem Letenských sadů.

Více »

Po několika letech provozu skončil oblíbený prám ve Stromovce

Po několika letech provozu skončil oblíbený prám ve Stromovce

14.06.2022

 Prám na rybníku Slunečnice ve Stromovce jsme byly nuceni odstranit. Atrakce, která sloužila mnoho let malým i velkým byla i častým cílem vandalů.

Více »

Opravy nádrže Jiviny

Opravy nádrže Jiviny

01.06.2022

 V roce 2020 byla nádrž odbahněna a ze dna bylo odvezeno více než 40 000 m3 sedimentu. V letošním roce zde probíhá oprava stavidel a technologie. Práce musí probíhat i z návodní strany, a proto je...

Více »

Zámecký rybník v Čakovicích je napuštěn

Zámecký rybník v Čakovicích je napuštěn

25.02.2022

 Rybník, který je nedílnou součástí zámeckého parku, byl v loňském roce odbahněn a prošel kompletní rekonstrukcí. Dnes je hráz rybníka opravená a opevněná kamennou dlažbou a podemleté břehy jsou...

Více »

Revitalizace Proseckého rybníka

Revitalizace Proseckého rybníka

14.12.2021

 Od ledna až do září 2022 projde Prosecký rybník celkovou rekonstrukcí. Nejdříve bude odbahněn, následovat bude oprava vodohospodářských objektů. Opraví se také nábřežní zdi a v severní části rybníka...

Více »

Oprava Vokovického rybníka je dokončena

Oprava Vokovického rybníka je dokončena

03.12.2021

 Minulý týden jsme dokončili celkovou revitalizaci Vokovického rybníka a jeho okolí. Tento původně návesní rybníček patří mezi pražské historické rybníky a je zakreslen už na mapách z roku 1848.

Více »

Revitalizace Rokytky v Běchovicích

Revitalizace Rokytky v Běchovicích

15.06.2021

 V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky” projde Rokytka na pozemcích hl. m. Prahy revitalizací. Potok zcela opustí své původní koryto a pro revitalizaci se využije celá údolní...

Více »

Nekrmte vodní ptáky, škodíte jim!

Nekrmte vodní ptáky, škodíte jim!

08.02.2021

 Vodní ptactvo na pražských vodních plochách je oblíbenou atrakcí zejména pro rodiny s dětmi a seniory. Přikrmování vodních ptáků pečivem je pro ně vysloveně škodlivé a má i pár dalších negativních...

Více »

Revitalizace rybníka Sukov

Revitalizace rybníka Sukov

07.02.2021

 Rybník Sukov je zanesen bahnem a betonové konstrukce jeho objektů se rozpadají. Rybník byl proto zařazen do projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Začátkem příštího roku zahájíme vyčištění...

Více »

Revitalizace Vokovického rybníka

Revitalizace Vokovického rybníka

15.01.2021

 Historický Vokovický rybník projde v roce 2021 kompletní rekonstrukcí. Opraveny budou nábřežní zdi i všechny vodohospodářské objekty. Součástí projektu je také revitalizace koryta pod rybníkem....

Více »

Revitalizace Zámeckého rybníka

Revitalizace Zámeckého rybníka

12.01.2021

 V roce 2020 převzal Zámecký rybník do správy odbor ochrany prostředí MHMP a zařadil ho do projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“. V současné době připravujeme celkovou revitalizaci...

Více »

Nebezpečný rak mramorovaný v Dolních Chabrech

Nebezpečný rak mramorovaný v Dolních Chabrech

01.12.2020

Už ve třetí lokalitě v ČR se potvrdil výskyt nebezpečného raka mramorovaného. Po pražském Proseku (2015) a Radovesické výsypce nedaleko Bíliny (2016) se potvrdil jeho výskyt v pražských Dolních...

Více »

Začínají podzimní výlovy

Začínají podzimní výlovy

23.09.2020

 Tento týden začínají tradiční podzimní výlovy pražských rybníků. Zahájí je rybníky Lipiny v Modřanech a nádrž Košíkovský na Chodov. Celkem bude letos sloveno 28 rybníků a nádrží.

Více »

Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce

Revitalizace nádržky na Lipeneckém potoce

02.09.2020

 Nádržka na Lipenecké potoce je dlouhodobě v havarijním stavu. V rámci projektu Obnova a revitalizace nádrží jsme připravili její celkovou rekonstrukci.

Více »

Odbahnění Hornomlýnského rybníka

Odbahnění Hornomlýnského rybníka

12.03.2020

 Kunratický Hornomlýnský rybník je zanesen více než 7 500 m3 sedimentu, který bude v průběhu tohoto roku odtěžen. Úpravou projde i výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. 

Více »

Čištění rybníku Na Hutích

Čištění rybníku Na Hutích

27.11.2019

 Rybníček Na Hutích je zanesen cca 200 m3 sedimentu a okolní břehy jsou zerodované, proto byl zařazen do projektu Obnova a revitalizace nádrží a v letošním roce provedeme jeho vyčištění.

Více »

Revitalizace okolí rybníka Martiňák

Revitalizace okolí rybníka Martiňák

27.09.2019

 V okolí rybníka Martiňák se právě rozjíždí II. etapa parku Na Čeňku, která se však od té první výrazně liší svým mnohem přírodnějším charakterem. Vzniknou zde nové louky a lesy propojené cestami i...

Více »

Na Rokytce vzniká soustava tůní

Na Rokytce vzniká soustava tůní

26.09.2019

 Podél Rokytky v Běchovicích se táhne pozemek, který bývá často podmáčen. V rámci projektu „Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanky“ jsme tento pozemek navrhli k zatravnění a výstavbě tůní....

Více »

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák

Odbahnění a rekonstrukce rybníka Šeberák

18.09.2019

 Revitalizaci rybníka Šeberák jsme zahájili v srpnu tohoto roku. V současné době je z rybníka odváženo bahno, budují se ptačí ostrovy a staví se nový požerák. 

Více »

Plán výlovů ČRS ÚS města Prahy - podzim 2019

Plán výlovů ČRS ÚS města Prahy - podzim 2019

10.09.2019

V tabulce naleznete plán výlovů rybníků na území města Prahy na podzim 2019.

Více »

Revitalizace Říčanského potoka pod Lítožnicí

Revitalizace Říčanského potoka pod Lítožnicí

29.08.2019

Původní napřímené koryto Říčanského potoka bude zavezeno a nahradí ho nový přírodě blízký meandrující potok s tůněmi a brody. V okolí potoka vznikne také mnoho nových tůní.

Více »

Revitalizace rybníka V Mydlinkách

Revitalizace rybníka V Mydlinkách

07.04.2019

Rybník V Mydlinkách se nachází na okraji zástavby rodinných domů v Městské části Praha – Královice. Rybník byl odbahněn a právě zahajujeme jeho opravu.

Více »

Obnova Motolského potoka pod rybníkem Kotlářka

Obnova Motolského potoka pod rybníkem Kotlářka

11.03.2019

Motolský potok patří mezi nejvíce zatrubněné potoky v Praze. Voda proudící v trubkách však nemá pro životní prostředí v Praze žádný význam, a proto se snažíme najít způsoby, jak vodu opět vrátit na...

Více »

Obnova rybníčku v Bohnickém údolí

Obnova rybníčku v Bohnickém údolí

20.11.2018

Nový rybníček je navržen na místě bývalé čistírny odpadních vod v Bohnickém údolí. Jeho výstavbu jsme právě zahájili. Součástí projektu je také obnova Bohnického potoka v délce cca 160 m. 

Více »

Revitalizace Biologického rybníka pokračuje opravou hráze

Revitalizace Biologického rybníka pokračuje opravou hráze

14.11.2018

Revitalizace Biologického rybníka v Horních Počernicích právě vstupuje to své druhé etapy. Rybník byl odbahněn a nyní začínají práce na jeho kompletní rekonstrukci. 

Více »

Milíčovský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce

Milíčovský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce

31.10.2018

Milíčovský rybník v Újezdu u Průhonic, patřící do přírodní památky Milíčovský les a rybníky, čeká odbahnění a celková rekonstrukce. V průběhu listopadu bude rybník nastružkován, aby bahno lépe...

Více »

Nový rybářský revír Kotlářka

Nový rybářský revír Kotlářka

19.10.2018

Začátkem letošního podzimu připravuje Český rybářský svaz pro pražské rybáře zpestření sportovního rybolovu v Praze.

Více »

Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje

Renovace areálů dešťových nádrží pokračuje

18.09.2018

Oplocené areály s betonovými nádržemi na vodu, které se nachází po celé Praze, nelze přehlédnout. Jedná se o takzvané dešťové usazovací nádrže (DUN), které jsou velmi důležité pro čistotu vody v...

Více »

Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě

Havarijní oprava rybníka Ve Hvězdě

30.08.2018

U severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána právě vzniká nový pražský rybník Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška a propojen tak s rybníkem Ve Hvězdě. U...

Více »

Odbahnění Olšanského rybníka je dokončeno a začíná oprava

Odbahnění Olšanského rybníka je dokončeno a začíná oprava

28.08.2018

Olšanský rybník a Nový rybník pod Šeberovem byly v letošním roce zbaveny letitých nánosů bahna. Odbahnění těchto rybníků bylo jakousi nultou etapou celkové revitalizace rybníka Šeberák, nad kterým se...

Více »

Horké počasí láká k vodě

Horké počasí láká k vodě

26.07.2018

Kam se můžeme jít v pražské přírodě vykoupat? Mezi nejoblíbenější pražská koupaliště patří tradičně Hostivařská přehrada, která má sice vodu nazelenalou, ale je to díky výskytu zelených řas, nikoli...

Více »

Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují

Práce na novém pražském rybníce Lipiny pokračují

18.04.2018

Po zimní přestávce opět zahajujeme práce na zcela novém pražském rybníce Lipiny v Modřanech. V tuto chvíli bagry ještě modelují břehy, ale za pár dní se pustí do práce i kameníci. Pokud vše půjde...

Více »

Zličínské jezero Hliník čeká očistná kúra

Zličínské jezero Hliník čeká očistná kúra

23.02.2018

Severozápadně od zličínského nádraží se nachází vodní plocha nazývaná jezero Hliník. V loňském roce hlavní město Praha jezero koupilo od soukromých majitelů  a nyní Hliník čeká na své zvelebení. Tím...

Více »

U Obory Hvězda vzniká další kousek přírody

U Obory Hvězda vzniká další kousek přírody

03.01.2018

Ještě koncem roku 2016 se u severního okraje Obory Hvězda, pod kostelem sv. Fabiána a Šebestiána, nacházelo zarostlé neprostupné území bývalé zahrádkářské kolonie plné skládek a odpadů. Nyní je zde...

Více »

Po dvou letech prací se konečně napouští nový pražský rybník Kotlářka

Po dvou letech prací se konečně napouští nový pražský rybník Kotlářka

06.12.2017

Po téměř dvouleté práci si pražští vodohospodáři dají pod stromeček napuštění nového pražského rybníka pod lesoparkem Na Cibulce. Nový rybník vznikl na místě stávající suché „uklidňovací“ nádrže před...

Více »

Stromovka má na léto novou fontánu

Stromovka má na léto novou fontánu

29.06.2017

Po opravě kašny nedaleko Šlechtovy restaurace má Stromovka další nový vodní prvek. Tím je fontána na nově vybudovaném rybníku. Nejhezčí pohled na fontánu je z krátkého dřevěného mola vedoucího na...

Více »

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

Rybníky ve Stromovce vyměnily řasy za lekníny

22.06.2017

Akce „kulový blesk“ – tak by se daly nazvat červnové práce na rybníčcích ve Stromovce. Zatímco v jedné části rybníků se z vody odstraňovaly zelené vláknité řasy, na opačném konci jsme vysazovali nové...

Více »

Pastva krav na Čihadlech

Pastva krav na Čihadlech

05.06.2017

Vlhké louky, které v Praze můžete spatřit např. v oblasti Čihadel, bývaly historicky koseny, spásány hovězím dobytkem nebo se seč a spásání vzájemně doplňovaly. Odbor ochrany prostředí MHMP, který má...

Více »

Stromovka má novou kašnu

Stromovka má novou kašnu

16.05.2017

Královská obora Stromovka si stále zvyká na své nové rybníky a další novinkou je právě opravená kamenná kašna. Kašna ze sliveneckého mramoru byla vybudována začátkem 19. století a sloužila k napájení...

Více »

Odbahnění Libockého rybníka

Odbahnění Libockého rybníka

28.03.2017

Libocký rybník je v současné době zanesen cca 4 000 m3 sedimentu. Vypuštěn a sloven byl již na podzim 2016, aby došlo k jeho vymrznutí a ozdravení celého rybničního ekosystému. V dubnu započaly práce...

Více »

Revitalizace území zahrádek v Liboci

Revitalizace území zahrádek v Liboci

11.01.2017

Stěžejním prvkem revitalizace je výstavba dvou vodních ploch vedle Litovicko-Šáreckého potoka a vyčištění a úprava koryta. 

Více »

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

Pomozte zlepšit využití Hostivařské přehrady pro sportovní a rekreační aktivity!

14.11.2016

Odpovězte na deset jednoduchých otázek v naší anketě, a pomozte nám tak zlepšit využívání Hostivařské přehrady. Anketa má pomoci zjistit, jak je v současné době Hostivařská přehrada využívána, a to...

Více »

Stavíme nový rybník pod lesem Na Cibulce

Stavíme nový rybník pod lesem Na Cibulce

06.10.2016

Na jaře byla v prostoru suché nádrže Homolka na Motolském potoce zahájena výstavba zcela nového rybníka. Území suché nádrže, která se nachází nedaleko romantického lesoparku Na Cibulce, bylo...

Více »

Revitalizace území Lítožnických rybníků

Revitalizace území Lítožnických rybníků

12.08.2016

Rybník V Mejtě získalo v roce 2015 hl. m. Praha od městské části Dubeč. Vzhledem k jeho havarijnímu stavu byl rybník ihned zařazen do projektu "Obnova a revitalizace pražských nádrží".

Více »

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

Odbahnění a rekonstrukce retenční nádrže Nebušice je před dokončením

09.06.2016

Retenční nádrž Nebušice se nachází v úzkém údolí Nebušického potoka v severozápadní části Prahy. Nádrž nyní slouží zejména k předčištění dešťových vod, které jsou do ní svedeny z nedalekého areálu...

Více »

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

Ve Vysočanech se staví nový rybník Zahrádky

08.02.2016

Území, kde v průběhu roku 2016 vyroste nový pražský rybník, se nachází na levém břehu Rokytky v katastrálním území Praha Vysočany a Hloubětín. Dříve bývala tato oblast zahrádkářskou kolonií. V...

Více »

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

Revitalizace Roztylského potoka a území suché nádrže Interlov

18.01.2016

Území suché nádrže Interlov, na samém okraji Kunratického lesa, má v současné době pouze jeden účel a tím je protipovodňová ochrana. Cílem revitalizace, která byla zahájena letos v lednu, je proto...

Více »

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

Zvětšení retenční kapacity suchého poldru Čihadla

01.12.2015

V rámci realizace protipovodňových opatření na Rokytce byly v letošním roce zahájeny práce na odstranění objektů kynologického cvičiště a likvidaci navážky. 

Více »

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

Rozšíření vodních ploch v Královské oboře Stromovka

01.12.2015

Rozsáhlou opravou prošly všechny stávající rybníky a byly zahájeny práce na výstavbě několika zcela nových vodních ploch. Práce byly zahájeny v říjnu 2014 a dle plánu by měly být dokončeny v prosinci...

Více »

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

Revitalizace v Hloubětíně se blíží do finále - vznikne zde nový pražský rybník

10.11.2015

Území pod Hořejším rybníkem bylo ještě donedávna rájem bezdomovců, místem skládek a zcela jistě nepatřilo mezi atraktivní a cenné pražské lokality. Nyní však okolí Hořejšího rybníka dostává novou...

Více »

Nahoru

 

 

© Hlavní město Praha, 2013