Vyhledávání

Potoky

Rio Botičo - splujte si Botič třeba na kajaku !

22.01.2016

Jednou za rok je možné splout Botič na kajaku, kanoi nebo nafukovacím člunu v rámci akce příznačně nazvané „Rio Botičo".

Více »

Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok

Revitalizace Čihadla II. etapa - Svépravický potok

29.05.2015

II . etapa revitalizace navazuje na již provedené úpravy a zahrnuje prostor mezi suchým poldrem Čihadla, rybníkem Pískovnou a Martiňákem.

Více »

Revitalizace Hostavického potoka

Revitalizace Hostavického potoka

24.02.2015


Cílem revitalizace Hostavického potoka je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území.

Více »

Revitalizace Řepského potoka

Revitalizace Řepského potoka

31.01.2014

Jeden z nejstarších pražských revitalizačních projektů, který byl zadán již v roce 1999 a teprve v roce 2013 se podařilo získat stavební povolení na poslední etapu.

Více »

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem

18.11.2013

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem: V této lokalitě bude koryto Rokytky přeloženo do louky na levém břehu. Cílem revitalizace bude vytvořit přírodě blízké, klikatící a mělké koryto Rokytky,...

Více »

Nahoru

 

 

© Hlavní město Praha, 2013